Zima w mieście 2020


Zwrot za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście 2021”

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 15 lutego 2021 r., po spełnieniu następujących warunków:

  • do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego: 22 675 83 44, 22 675 83 48, e-mailowego: sp42@edu.um.warszawa.pl lub osobistego w sekretariacie szkoły) przez rodzica/opiekuna prawnego,
  • do 22 stycznia 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków
    będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

Zwrot za opiekę
Zwrot za wyżywienie


 

Font Resize