Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne – rok szkolny 2020/2021


Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań programowych obowiązujących na niższe oceny niż uzyskana przez niego (dotyczy wymagań edukacyjnych dla wszystkich klas)


Wymagania edukacyjne

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

Język polski

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Matematyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Język angielski

klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4

klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Język hiszpański

klasa 7
klasa 8

Historia

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Biologia

klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Geografia

klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Przyroda

klasa 4

Chemia

klasa 7
klasa 8

Fizyka

klasa 7
klasa 8

Plastyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Technika

klasa 4
klasa 5
klasa 6

Informatyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Muzyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Wiedza o społeczeństwie

klasa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa 8

wychowanie fizyczne

klasy 4-8

Font Resize