Świetlica

22 675 83 47
22 675 87 51 – kierownik świetlicy
694 276 685

Pomieszczenia świetlicy:
klasy 1 – sala nr 73 (poziom -1)
klasy 2 – sala nr 28 (piętro 1, przejście przez salę nr 46)   
klasy 3, 4 … – sala nr 46 (piętro 1)

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2021/2022

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.30.

Wychowawcy proszą o punktualne odbieranie dzieci wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w karcie zgłoszenia do świetlicy. Telefoniczne prośby o samodzielny powrót dziecka ze świetlicy nie będą uwzględniane. Samodzielny powrót dziecka możliwy jest po wypełnieniu odpowiedniego druku dostępnego u Wychowawców świetlicy.

W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć (m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, ruchowe, umuzykalniające, origami) oraz koła zainteresowań.

Sposób organizacji pracy w świetlicy oraz oferowane aktywności i zajęcia będą zgodne z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wewnątrzszkolnymi procedurami.

W godzinach 8.10 – 16.30 dzieci podzielone są na trzy grupy wiekowe:

  • klasy 1 przebywają w sali 73 – poziom – 1,
  • klasy 2 przebywają w sali nr 28 – piętro 1 (przejście przez salę 46),
  • klasy 3, 4… – przebywają w sali nr 46 – piętro 1.

W godzinach 7.00 – 8.10 oraz 16.30 – 17.30 wszystkie dzieci przebywają w sali nr 46.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci mogą przebywać również na boisku szkolnym, o czym wychowawcy będą informować każdorazowo poprzez wywieszenie kartki przy domofonie (na parterze przy wejściu do szkoły).

Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy zabawek i zbędnych akcesoriów.

Kierownik świetlicy Katarzyna Zielonka


Karta zgłoszenia na Świetlicę

 

 

Font Resize