Strefa Ośmioklasisty

LIST do UCZNIÓW KLAS VIII  od Pana Jędrzeja Kunowskiego –  Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy


Instrukcja dla kandydatów do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę – jak wypełnić wniosek?Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

Harmonogram


Pismo Burmistrza do Rodziców uczniów klas VIII w sprawie promocji szkół zawodowych

Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie
Komunikat Dyrektora o dostosowaniach
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:


 

Font Resize