Stołówka


Oświadczenie późniejszej wpłaty

„Oświadczam, że ( imię i nazwisko dziecka) klasa ……. SP 42 będzie korzystał z posiłków w roku szkolnym 2021/2022. Opłatę za posiłki zobowiązuję się wpłacać do dnia ………….. każdego miesiąca (nie później jednak niż do 10 każdego miesiąca) . Przyjmuję do wiadomości, że nie opłacenie abonamentu w powyższym terminie skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uiszczenia opłaty. O wszelkich zmianach lub braku możliwości opłaty w w/w terminie zobowiązuję się poinformować. Dane kontaktowe do rodzica/opiekuna: mail…………………………. nr tel……………………… ”


Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w roku szkolnym 2021/2022 wprowadzamy możliwość opłacania posiłków w abonamencie bezpośrednio z portalu rodzica e-stołówka za pośrednictwem przelewy24 – przelewem lub blikiem. Usługa dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników. Do przelewu automatycznie doliczana jest standardowa prowizja bankowa.

Osoby, które do tej pory nie rejestrowały się oraz rodziców nowych uczniów, prosimy o kontakt pod adresem 42pbgastro@gmail.com w celu aktywacji konta obiadowego dziecka i wybrania formy posiłku. W wiadomości mail należy podać: imię, nazwisko dziecka, kl., numer szkoły, numery tel. do kontaktu z Państwem (do obojga rodziców/opiekunów). Adres z którego zostanie wysłana wiadomość, stanie się jednocześnie loginem do konta dziecka.

Dla osób które mają aktywne konto przypominamy, że adresem do logowania jest strona https://pbgastrosp42.loca.pl login to mail podany przy rejestracji. W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z naszym pracownikiem telefonicznie/sms lub mailowo (dane kontaktowe poniżej).

UWAGA!
Osoby zainteresowane zmianą formy posiłku w nowym roku szkolnym, przed dokonaniem płatności również proszone są o kontakt z naszym pracownikiem w celu zmiany rodzaju posiłku w systemie. Na razie na koncie obiadowym wyświetlać się będzie tylko schemat posiłku z którego dziecko korzystało do tej pory.

Np. osoby które korzystały tylko z II dania, nie zobaczą propozycji z jadłospisu na zupę i opcję wegetariańską. Konieczna będzie zmiana. Zmian dokonywać można od 23 sierpnia.

W dalszym ciągu istnieje możliwość opłacania posiłków zwykłym przelewem, wg tabeli abonamentowej. Płatności tradycyjnym przelewem należy dokonać najpóźniej do 29 dnia miesiąca poprzedzającego okres abonamentowy:

NR KONTA 59 1020 1042 0000 8202 0421 0290

W tytule przelewu należy podać „Imię, nazwisko, klasa, nr szkoły, forma posiłku i miesiąc którego dotyczy wpłata”

Rekomendujemy korzystanie z e-stołówki i przelewy24, która umożliwia opłaty NATYCHMIASTOWE. Po opłaceniu abonamentu z portalu rodzica, konto obiadowe dziecka jest aktywowane w ciągu kilku minut wg wybranej formy posiłku. System automatycznie odlicza również zebrane nadpłaty lub dolicza niedopłaty z miesięcy poprzednich.

Tych z Państwa, którzy planują korzystać z żywienia w oparciu o refundację (OPS lub inne źródła finansowania) prosimy o dostarczenie do szkoły oraz do naszego pracownika stosownej dokumentacji celem dopisania dziecka/podopiecznego do listy uczniów uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej.

Żywienie uczniów zerówek-oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 1 września 2021 roku, żywienie wszystkich pozostałych uczniów i personelu szkoły 2 września 2021 roku.

NOWOŚCI! NOWOŚCI! NOWOŚCI!

Zmieniamy się dla Państwa i Państwa dzieci. W roku szkolnym 2021/2022 nasze kuchnie przeszły szereg zmian, wszystko po to by zadowolić gusta naszych małych Klientów oraz zadbać o ich prawidłowy rozwój. Zgodnie z powyższym wprowadzamy:
• możliwość wykupienia abonamentu wegetariańskiego, osoby zainteresowane taką formą proszone są o kontakt z naszym pracownikiem,
ZDROWY DESER PO OBIEDZIE – na stołówkach pojawią się ogólnodostępne kosze pełne owoców sezonowych dla wszystkich dzieci korzystających ze stołówki,
dla klas 0 „Szwedzki stół warzywny” do śniadań serwowane będą świeże warzywa na kanapki i do chrupania w formie stołu szwedzkiego do samodzielnego wyboru przez każde z dzieci,
BAR SAŁATKOWO-WARZYWNY jako dodatek do podstawowego jadłospisu, do samodzielnego nakładania (do wyboru warzywa świeże, surówki i sałatki itp.)
• w dalszym ciągu realizujemy diety bezmleczne / bezlaktozy i eliminujące gluten, a także inne specjalne potrzeby żywieniowe możliwe do zapewnienia w warunkach żywienia zbiorowego. Diety przygotowywane są indywidualnie. Osoby zainteresowane, przed dokonaniem opłaty abonamentowej, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z kierownikiem odpowiedzialnym za kontakt z rodzicami w szkole Państwa dziecka. Osoba kontaktowa Aleksandra Zduńczyk tel. 512 278 034 e-mail 42pbgastro@gmail.com. Dietę dziecka należy zgłosić do nas wcześniej i przesłać zaświadczenie od lekarza prowadzącego,
• w nowym jadłospisie w każdym tygodniu pojawi się dodatkowy dzień „bezmięsny” (środa) prócz piątku gdzie od zawsze serwowaliśmy dania rybne oraz mączne,

Dodatkowo dokonaliśmy modyfikacji jadłospisu który obowiązywał do tej pory, wzbogaciliśmy go o nowe dania, zadbaliśmy również o nowe graficzne jego przedstawienie, wszystko po to by ułatwić Państwo poszukiwanie informacji. Jadłospis na każdy dzień z osobna dostępny będzie także na e-stołówce by ułatwić zamawianie posiłków.

Zamówienie lub odwołanie posiłku można złożyć w aplikacji zawsze do godziny 9.00 rano w dniu wydawania posiłku w e-stołówka lub smsem. Informację na temat cen wybranych posiłków, abonamentu na dany miesiąc oraz jadłospis znajdziecie Państwo w oddzielnym pliku.

Liczymy na owocną współpracę, tak jak w latach poprzednich. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok szkolny będzie spokojniejszy i bardziej przewidywalny od poprzedniego, a wprowadzone przez nas zmiany spotkają się z Państwa akceptacją.

OSOBA KONTAKTOWA:
We wszystkich sprawach związanych z posiłkami, prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Kierownikiem odpowiedzialnym za Państwa szkołę:
Aleksandra Zduńczyk
e-mail: 42pbgastro@gmail.com
telefonicznie 512 278 034 (od pon. do pt. w godzinach 8.00-15.00)

Font Resize