Stołówka


ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI PB GASTRO

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami, które obowiązywać będą od nowego roku szkolnego 2020/2021. Zmiany podyktowane są sytuacją epidemiczną w kraju (COVID-19).

 • każdy uczeń, korzystający ze stołówki powinien mieć aktywne konto w aplikacji e-stołówka w celu ułatwienia kontaktu między PB Gastro, a rodzicem. Osoby które do tej pory nie korzystały z aplikacji proszone są o niezwłoczne przesłanie maila na adres 42pbgastro@gmail.com z imieniem, nazwiskiem, klasą, numerem szkoły dziecka, numerem kontaktowym i mailem do rodzica. W odpowiedzi otrzymacie Państwo link aktywujący konto obiadowe oraz instrukcją.
 • opłaty przyjmujemy jedynie przelewem, najpóźniej do 29 dnia każdego miesiąca, poprzedzającego okres abonamentowy. Wszystkie potrzebne dane znajdziecie Państwo w tabeli abonamentowej. W roku szkolnym 2020/2021 nie przyjmujemy wpłat gotówkowych. Jest to związane z ograniczeniem wejść na teren szkoły.
 • w razie opóźnienia w płatności prosimy o informację mailową najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, na adres 42pbgastro@gmail.com lub/oraz przesłanie potwierdzenia przelewu. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, będziemy zmuszeni wstrzymać wydawanie posiłków dziecku. W celu uniknięcia takiej sytuacji prosimy o terminowe wpłaty.
 • umożliwiamy Państwu skorzystanie z „deklaracji późniejszych wpłat” nie później jednak niż do 5 każdego miesiąca. W celu złożenia deklaracji prosimy o przesłanie maila w temacie DEKLARACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021. Treść oświadczenia do przekopiowania w treść maila, poniżej:

„Oświadczam, że (dane dziecka imię, nazwisko, klasa, numer szkoły……………………………………………… ) będzie korzystał(a) z posiłków w roku szkolnym 2020/2021. Opłatę za posiłki zobowiązuję się wpłacać do dnia………………… (nie później jednak niż do 5 każdego miesiąca). Przyjmuję do wiadomości, że nie opłacenie abonamentu w powyższym terminie skutkuje wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uiszczenia opłaty. O wszelkich zmianach lub braku możliwości opłaty w w/w terminie zobowiązuję się poinformować.-mailem na adres ……………………………………………………………… Imię, nazwisko, numer kontaktowy, mail rodzica…………………………………………………………………..”

 • odwołania przyjmowane są bez zmian, najpóźniej do godziny 9.00 dnia nieobecności. Odwołań dokonujecie Państwo w aplikacji e-stołówka, sms-em na numer 512-278-034 lub mailem na adres 42pbgastro@gmail.com, prosimy również o zgłaszanie nieobecności związanych z wycieczkami szkolnymi. Ze swojej strony gwarantujemy, że nasza kuchnia pracować będzie w pełnym „reżimie sanitarnym” by zapewnić bezpieczne wydawanie posiłków Państwa dzieciom. Nasz personel został przeszkolony i spełnimy wszelkie normy wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa wprowadzamy środki ochrony dotyczące zabezpieczenia pracowników (w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz higieny rąk). Wszystkie stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, wielorazowe naczynia stołowe i sztućce będą odpowiednio dezynfekowane i myte.

PB GastroNa miejscu, ze stołówki szkolnej korzystają dzieci klas 0-3 . W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego dla uczniów klas 4-8 do 15 maja, dla tej grupy pozostajemy przy sposobie wydawania posiłków tak jak w miesiącach poprzednich – na wynos.

Tabele abonamentowe z rozliczeniem zostaną wysłane do uczniów klas 4-8 bliżej 15 maja, w związku z planowanym powrotem tych klas na naukę hybrydową w połowie miesiąca.

Informujemy, że posiłki w miesiącu MAJ obejmują dni od  04.05-31.05.2021, z wyłączeniem dni 25,26,27 maja (egzamin ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze). Te dni nie zostały uwzględnione w tabeli abonamentowej dla uczniów klas 1-3. Dzieci uczęszczające do klas „0” w tych dniach uczęszczają do szkoły stacjonarnie,  dlatego dla nich również jest oddzielna tabela abonamentowa.

UWAGA WAŻNE!

Jeśli Państwa dziecko będzie korzystało ze świetlicy w dniach 25.05 – 27.05 prosimy o doliczenie do opłaty abonamentowej 3 dodatkowych posiłków (w wybranej przez Państwa formy posiłku, dokładne kwoty podane są w tabeli abonamentowej) oraz umieszczenie informacji w tytule przelewu „Imię, nazwisko, klasa, numer szkoły, forma posiłku , maj +  posiłki w dniach 25.05-27.05”

Deklarację odnośnie korzystania ze stołówki szkolnej w dniach 25.05-27.05 można składać najpóźniej do dnia 18.05.

Opłaty abonamentowe na miesiąc  MAJ przyjmujemy wyjątkowo do dnia 07.05.2021r.  Jeżeli wpłata/ kontakt nie zostanie odnotowany najpóźniej do 7 maja, wydawanie posiłków zostanie wstrzymane. Terminy nie dotyczą osób z deklaracją późniejszych wpłat. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres 42pbgastro@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 512 278 034

Na większości kont obiadowych dzieci jest nadpłata, w związku z odwołaniami z poprzednich miesięcy. Przed dokonaniem płatności za wyżywienie prosimy o sprawdzenie salda obiadowego na koncie  e-stołówka oraz odliczenie nadpłaty. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym pracownikiem w godzinach 8.00-15.00 w celu pobrania rozliczenia nr tel 507 050 302, mail  512 278 03442pbgastro@gmail.com.

UWAGA!  Nadpłaty wynikające z odwołań nie przechodzą automatycznie w systemie na poczet dni kolejnego miesiąca abonamentowego.  W celu odblokowania konta wymagana jest wpłata z odliczeniem lub deklaracja mailowa z danymi dziecka (imię, nazwisko, klasa, nr szkoły, rodzaj posiłku) z prośbą o odblokowanie konta obiadowego.

Liczymy na zrozumienie i współpracę. Powyższe reguły ułatwią nam planowanie przygotowywanych posiłków.

PB GASTRO


WAŻNE – INFORMACJA DLA OSÓB Z ODWOŁANIAMI W MIESIĄCU MARZEC

Wszystkie osoby, które mają nadpłatę na koncie obiadowym dziecka, wynikające z odwołań z miesiąca marca, prosimy o PILNY KONTAKT na adres mail 42pbgastro@gmail.com Z wyraźną deklaracją, że dziecko będzie korzystało z posiłków/ nie będzie korzystało. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 sierpnia! Informacje potrzebne nam są do uzbrojenia systemu e-stołówka i odblokowania możliwości korzystania z posiłków od 2 września. W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualne rozliczenie konta obiadowego.

PB GASTRO


Szanowni Rodzice,
Ze stołówki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy szkoły. Rodzice uczniów nie spożywają posiłków na stołówce. W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic zgłasza chęć odbioru obiadu do ajentów do godz. 13.00, a następnie odbiera obiad po godz. 14.00. Rodzice nie wykupują obiadów dla siebie, a tym bardziej nie jedzą tych obiadów razem z uczniami w stołówce. Po odbiór obiadu nie wchodzą w wierzchnim ubraniu.

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU E-STOŁÓWKA

E- stołówka pozwoli Państwu samodzielnie zarządzać wykupionymi posiłkami dziecka na naszej stołówce. Program umożliwia odwoływanie posiłków bezpośrednio z konta obiadowego dziecka.
Odwołania posiłków możliwe są do godziny 9.00.

W celu utworzenia konta prosimy o wykonanie następujących punktów.

Przesłanie maila z prośbą o link aktywacyjny na adres mailowy: 42pbgastro@gmail.com z imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą i nr. szkoły.

UWAGA! Prosimy o korzystanie ze skrzynek prywatnych. Skrzynki firmowe często blokują maile wysyłane przez system e-stołówka.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link aktywacyjny z dostępem do konta żywienia dziecka z dokładną instrukcją jak uruchomić aplikację na komputerze oraz telefonie.
E-mail jest jednocześnie loginem do konta.

Drodzy Państwo,
Wychodząc naprzeciw prośbie skierowanej w naszym kierunku od Rady Rodziców, od marca wprowadzamy małe zmiany w panelu E-stołówka. Począwszy od marca, jadłospis dostępny będzie w państwa aplikacjach  wyszczególniony na każdy dzień miesiąca. Jak znaleźć menu? Oto krótka instrukcja:

 1. Logujemy się do systemu ( nie ma większej różnicy, czy robią to Państwo na telefonie czy komputerze)
 2. W momencie kiedy dokonują Państwo wpłat na bieżąco, czyli w wyznaczone przez nas dni w ogłoszeniach abonamentowych, mają Państwo wgląd w schemat posiłków od początku danego miesiąca. Zmieniają Państwo widok z KALENDARZOWEGO na KAFELKOWY. Możliwość zmiany widoczna jest nad schematem kalendarzowy. Po  jej dokonaniu, zachowuje się ona na każdym urządzeniu, do którego się Państwo logują.
 3. Tylko po dokonaniu zmiany podglądu systemu jadłospis będzie widoczny pod każdym dniem miesiąca.
 4. Na podglądzie kafelkowym mogą Państwo również dokonywać odwołań. Proces przebiega tak samo jak na podglądzie kalendarzowym. Dodajemy dany dzień do koszyka po czym wchodzimy w niego i tam zatwierdzamy odwołanie. Bez potwierdzenia w koszyku, odwołanie nie zostanie uwzględnione. Przypominamy również, że odwołań dokonujemy codziennie do godziny 9:00. Po tej godzinie system zostaje zamknięty.

W związku z licznymi zapytaniami  dotyczącymi odwoływania posiłków przez panel E-stołówka wyjaśniamy, że tylko wpłaty wykonane do ostatniego dnia miesiąca (podanego przez nas w ogłoszeniach abonamentowych), poprzedzającego opłacany okres abonamentowy, umożliwiają samodzielne odwoływanie posiłków w aplikacji od pierwszego dnia miesiąca rozliczeniowego. Jeżeli dokonują Państwo wpłat w późniejszych terminach, niestety schemat posiłków w panelu nie jest widoczny oraz czas księgowania przelewów bądź wpłat gotówkowych jest opóźniony. Wiąże się to z brakiem  możliwości dokonywania odwołań na bieżąco. Tylko opłacony dzień można odwołać.

Uczulamy zatem Państwa do dokonywania wpłat w terminach przez nas wyznaczonych. Jeżeli dokonują Państwo płatności przelewem i chcą mieć pewność ze wpłata zostanie zaksięgowana, prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu pod adres email 42pbgastro@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr Tel. 22-674-30-79 bądź pod podany powyżej adres email. Zawsze chętnie służymy Państwu pomocą.

Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Zduńczyk


Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminami opłat i stołówki, wypełnienie ich i dostarczenie do pracownika kuchni.
Rodzice dzieci nie posiadających kart zbliżeniowych wnoszą jednorazową opłatę kaucyjną w wysokości 6,00 zł.

W związku z dużą ilością błędów w przelewach
przypominamy wzór do przelewu tytułem:
SP NR.- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC:
PRZYKŁADY SP42 – JAŚ KOWALSKI – 1A – OB. – WRZESIEŃ
LUB kl. “0” SP 42 – JAŚ KOWALSKI -0A – ŚNIAD+OB.+PODW. – WRZESIEŃ

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPISYWANIE ZA JAKIE DNI ODPISUJECIE PAŃSTWO KWOTY ODWOŁAŃ.

ODWOŁANIA PRZYJMUJEMY KAŻDEGO DNIA DO GODZ. 9.00.
tel. 22 674 30 79 LUB MAIL NA ADRES pbgastro@wp.pl

 Bardzo prosimy o terminowe opłaty

Szanowni Państwo,

Nasza firma bardzo ceni sobie opinie zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Dlatego też od dnia 01.11.2019 roku, wychodząc naprzeciw Państwa postulatom zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy rodzaj abonamentu. Od listopada będą mogli Państwo sami zadecydować o wielkości wydawanych przez nas posiłków.  Oprócz obiadu, jaki był do tej pory będą mieli Państwo możliwość wyboru DUŻEGO OBIADU bądź DUŻEGO DRUGIEGO DANIA.  Mamy nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z zadowoleniem. Duże posiłki będą się różniły nie tylko ceną od dotychczasowych obiadów ale przede wszystkim gramaturą na talerzu.

Bardzo prosimy aby osoby, które korzystają z obiadów miały przy sobie karty systemowe.

Ręczne szukanie osoby poważnie opóźnia kolejkę do wydania posiłku.

W związku z nową organizacją wejść do szkoły dni i godziny zbierania opłat będą rygorystycznie przestrzegane!
Dlatego wpłaty po tych terminach możliwe będą tylko przelewem.
ZACHĘCAMY DO PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH!

Osoby, które opłacą abonament w dniach następnych obowiązuje zasada dziś opłacasz od jutra korzystasz z obiadów.
Zapraszamy do płatności internetowych – szkoda czasu na kolejki
PB Gastro S.c. Warszawa ul. Nowodworska 29b/406

ZMIANA NUMERU KONTA OPŁAT ZA POSIŁKI!!!!

 Nr konta 59 1020 1042 0000 8202 0421 0290

Przykład  wpłaty:

 BARDZO WAŻNA TAKA WŁAŚNIE KOLEJNOŚĆ OPISU TYTUŁU WPŁATY

SP42.- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC

PRZYKŁAD:
SP 42 – JAŚ KOWALSKI -1A – OB. – STYCZEŃ 2020

LUB kl “0”
SP 42 – JAŚ KOWALSKI -0A – ŚNIAD+OB.+PODW. – STYCZEŃ 2020

Prosimy w tytule przelewu zaznaczyć ,że opłata dotyczy dużego posiłku

SP-42- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC-STYCZEŃ.2020
SP -42 – JAN KOWALSKI -8A – DUŻY-OB./DUŻE II DANIE/DUŻA ZUPA-STYCZEŃ.2020

Prosimy o terminowe opłaty ze względu na konieczność wprowadzenia do końca miesiąca danych do elektronicznego systemu wydawania posiłków.

 1. Opłaty przez Internet dotyczą tylko i wyłącznie wykupienia minimum 10 dni abonamentowych.
 2. Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty za poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
 3. Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście w sklepiku szkolny w miesiącu następującym po odwołaniach lub potrącane przez opłacającego z następnego abonamentu po wcześniejszym ustaleniu kwoty, np. zwroty za PAŹDZIERNIK następują w LISTOPADZIE.
 4. Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie przedostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy – będzie to 29 lub 30 w zależności od liczby dni miesiąca. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do sklepiku szkolnego w celu wpisania dziecka na listę  obiadową.
 5. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na szkolnej stronie internetowej http://www.sp42.waw.pl do 15-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

Regulamin zasad i opłat za abonamentu obiadowego

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej wraz z regulaminem opłat

Deklaracja późniejszych opłat obiadowych


 Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Rodzice,
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż, składając zamówienie na nasze usługi czy kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PB GASTRO sc. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-133 Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:1
  a. PB Gastro sc. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-133 Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406
  b. podmiot zewnętrzny: PUH „BEMITA” Beata Michalak z siedzibą w [04-185 Warszawa ul. Witolińska 5 m 92, zajmujący się na podstawie zawartej z firmą PB Gastro sc. umowy obsługą kadrowo-płacową pracodawcy,
  c. podmiot zewnętrzny: Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z siedzibą w 13-200 Działdowo, ul.Stefana Żeromskiego 6 zajmujący się na podstawie zawartej z PB Gastro sc. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną : pbgastro@wp.pl
Z poważaniem,
PB Gastro sc.


 

 

Font Resize