Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 – (uaktualnione)

L.p. Klasy 0-III Klasy IV-VIII
1. 15-22 września 2020r.

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

>stacjonarnie<

15-22 września 2020r.

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

>stacjonarnie<

2. 3-4 listopada 2020r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

3-4 listopada 2020r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

3. 15-16 grudnia 2020r.

dzień otwarty

(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych)

>stacjonarnie<

15-16 grudnia 2020r.

dzień otwarty

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

>stacjonarnie<

4. 26-27 stycznia 2021r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

26-27 stycznia 2021r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

5. 16-17 marca 2021r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

16-17 marca 2021r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

6. 18-19 maja 2021r.

zebranie

(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych
i zagrożonej promocji)

>on-line/stacjonarnie<

18-19 maja 2021r.

zebranie

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów
lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

>on-line/stacjonarnie<

 


Font Resize