Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
L.p. Klasy 0 – III Klasy IV – VIII
1. 21 września 2021 r. (wt)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

22 września 2021 r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

2. 17 listopada 2021 r. (śr)

zebranie

16 listopada 2021 r. (wt)

zebranie

3. 14 grudnia 2021 r. (wt)

dzień otwarty

(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych)

15 grudnia 2021 r. (śr)

dzień otwarty

(podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

4. 26 stycznia 2022 r. (śr)

zebranie

25 stycznia 2022 r. (wt)

zebranie

5. 15 marca 2022 r. (wt)

zebranie

16 marca 2022 r. (śr)

zebranie

6. 18 maja 2022 r. (śr)

zebranie

(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych i zagrożonej promocji)

17 maja 2022 r. (wt)

zebranie

(podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

 

Font Resize