Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 

L.p. Klasy 0 – III Klasy IV – VIII
1. 15 – 22 września 2020 r.

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

>stacjonarnie<

15 – 22 września 2020 r.

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

>stacjonarnie<

2. 3 – 4 listopada 2020 r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

3 – 4 listopada 2020 r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

3. 15 – 16 grudnia 2020 r.

dzień otwarty

(w kl. I-III podanie informacji

o trudnościach edukacyjnych)

>stacjonarnie<

15 – 16 grudnia 2020 r.

dzień otwarty

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

>stacjonarnie<

4. 12 – 13 stycznia 2021 r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

12 – 13 stycznia 2021 r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

5. 16 – 17 marca 2021 r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

16 – 17 marca 2021 r.

zebranie

>on-line/stacjonarnie<

6. 18 – 19 maja 2021 r.

zebranie

(w kl. I-III podanie informacji

o trudnościach edukacyjnych
i zagrożonej promocji)

>on-line/stacjonarnie<

18 – 19 maja 2021 r.

zebranie

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

>on-line/stacjonarnie<

 


Font Resize