RODO


Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Pani Joanna Saj – Żukowska

e- meil: IOD_js@dbfotargowek.pl


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Szkoły znajdziecie Państwo “Informację o przetwarzaniu danych osobowych” w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczniów i ich rodziców


Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym


Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób składających wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Font Resize