Skład i Regulamin


Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Aneta Wyczółkowska
Zastępca – Agnieszka Pyśk
Skarbnik – Marta Tarasiuk – Wścieklicka
Sekretarz – Eliza Sadowska

Pion O – Emilia Chmielewska
Pion I – Anna Pawelec
Pion II – Ewa Kołaczkowska
Pion III – Adriana Duda
Pion IV – Rafał Marciniak
Pion V – Beata Chmielewska
Pion VI – Anna Rylska
Pion VII – Renata Majorowska
Pion VIII – Anna Janicka

Komisja Rewizyjna

Tatiana Niemyjska
Anna Gryczka
Piotr Remiszewski


Regulamin Rady Rodziców


 

Font Resize