Rada Pedagogiczna

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Gąska Marzena
Kwiatkowska – Piekarczyk Ewa
Łysakowska Anna
Podolak Justyna
Wiśniewska Małgorzata
Zdunek Małgorzata

Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym (wychowanie przedszkolne):
Dylewska Barbara
Kłos Agnieszka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Cyrych Elżbieta
Dudek Joanna
Kiełczewska Marta
Lewandowska Magdalena
Machalska Renata
Poduszczak Beata
Prusińska Marta
Siemaszko Martyna
Zdunek Małgorzata
Ziątek Michalina

Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym (edukacja wczesnoszkolna):
Adamska Wanda
Baryga Aneta
Kycia Karolina
Skóra Dagmara
Staniszewska Irena

Nauczyciele języka polskiego:
Dobkowska Aneta
Kasper Iwona
Kołodziej Elżbieta
Kossakowska Teresa
Spoczyńska – Król Katarzyna

Nauczyciele języka angielskiego:
Dzikowska Ewa
Gierejko Robert
Jaroszewska Anna
Łysakowska Anna
Pawluk Helena

Nauczyciel języka hiszpańskiego:
Wódkowska Ewa

Nauczyciele historii:
Gula – Araya Barbara
Zarzycka Małgorzata
Zielonka Katarzyna

Nauczyciel wos:
Bieńkowska – Wasiluk Katarzyna

Nauczyciele matematyki:
Chełchowska Ewa
Czyżewski Jarosław
Garibow Marta
Kaczmarska Anna
Wojnarowska Agnieszka

Nauczyciele przyrody:
Lipska Aneta
Poźniak Monika

Nauczyciel geografii:
Stryjewska Kinga

Nauczyciel biologii:
Poźniak Monika

Nauczyciele chemii:
Grześkiewicz Barbara
Lipska Aneta

Nauczyciel fizyki: 

Nauczyciele informatyki:
Milczarek Krzysztof
Okrasa – Truba Sylwia

Nauczyciel muzyki:
Lusawa Łukasz

Nauczyciel plastyki:
Chojnacka – Nowak Dorota

Nauczyciele techniki:
Chojnacka – Nowak Dorota
Milczarek Krzysztof

Nauczyciele religii:
Ogorzałek Anna
Skiba Magdalena
Włas Paweł
Wojtyłło Joanna

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Kiełczewska Marta

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Apczyński Michał
Biały Rafał
Niewiński Wojciech
Secer Tomasz

Nauczyciel etyki:
Siemaszko Martyna

Nauczyciel doradztwa zawodowego:
Frej Agnieszka

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
Stachurski Paweł

Nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym (klasy IV – VIII):
Baryga Aneta
Dylewska Barbara
Gniatczyk Magdalena
Maciejewska Marlena
Stanisławska Anna
Staniszewska Irena
Tomaszewska Wioletta Agnieszka

Logopedzi:
Andrzejewska Magdalena
Omelańczuk Dominika

Pedagodzy szkolni:
Frej Agnieszka
Lip – Bułka Magdalena

Psycholog szkolny:
Staniewska Klaudia

Terapeuci pedagogiczni:
Grochowska Beata
Oszczyk Bogumiła

Terapeuci SI:
Gniatczyk Magdalena
Nadolska-Buczyńska Anna

Wychowawcy świetlicy szkolnej: 

Zielonka Katarzyna – kierownik
Błachut Marcin
Duszyńska Agnieszka
Gnatowska Anna
Malasiewicz Ewa
Rokosz Aneta
Turczyńska Anna

Font Resize