Oddziały przedszkolne – procedury

Procedura organizacji opieki w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie obowiązująca od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Procedura ogranizacji opieki


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podsta-wowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia


Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura postępowania prewencyjnego


Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego


 

Font Resize