Lato w mieście

Zwrot za wyżywienie i opiekę

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2021 r., po spełnieniu następujących warunków:

– do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,  e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

do 7 września 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

wnioski o zwrot za opiekę i wyżywienie (2 szt.)
Font Resize