Klasy 1-3 – procedury

Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie obowiązująca od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania

Procedura organizacji


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych do klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia


Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura postępowania prewencyjnego


Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego

Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego


 

Font Resize