Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2021 r. (śr)
2. Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II 16 września 2021 r. (czw)
3. Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

14 października 2021 r. (czw)
4. Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 13 grudnia 202 r. (pon)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
6. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych 17 stycznia 2022 r. (pon)
7. Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres 24 stycznia 2022 r. (pon)
8. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres – apele dla klas 27 stycznia 2022 r. (czw)
9. Ferie zimowe 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
10. Zebranie Rady  Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w I okresie 14 lutego 2022 r. (pon)
11. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
12. Święto Patrona Szkoły

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

12 maja 2022 r. (czw)
13. Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 16 maja 2022 r. (pon)
14. Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022 r. (wt-czw)
15. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 13, 14, 15 czerwca 2022 r. (pon-śr)
16. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 06 czerwca 2022 r. (pon)
17. Informacja dla Rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych do 08 czerwca 2022 r. (śr)
18. Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 15 czerwca 2022 r. (śr)
19. Podsumowanie wyników w nauce

 i zachowaniu – apele dla klas

22 czerwca 2022 r. (śr)
20. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r. (pt)
21. Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2021/2022 24 czerwca 2022 r. (pt)
22. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 Plan uroczystości i apeli 2021/2022
L.p. Uroczystość (apel) Data Klasy Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

(sale lekcyjne)

01.09.2021 r. (śr.) 0 – VIII

według odrębnego harmonogramu

Wychowawcy klas
2. Ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021 r. (czw.) I

godz. 900

p. Gąska Marzena – prowadzenie;

przygotowanie – zespół n-li klas I

0, II – VIII

godz. 1100

p. Gula-Araya Barbara, p. Marta Kiełczewska – przygotowanie i prowadzenie

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

3. Pasowanie na „Świetliczaka” 28.10.2021 r. (czw.) I wychowawcy świetlicy
4. Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel 10.11.2021 r. (śr.) 0 – VIII p. Zarzycka Małgorzata

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

5. Jasełka. Apel świąteczny. 22.12.2021 r. (śr.) 0 – VIII p. Wojtyłło Joanna

ks. Ochnik Mariusz

oprawa muz. – Zespół Sylaba + chór szkolny p. Lusawa Łukasz

6. Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący) 27.01.2022 r. (czw.) 0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Frej – wicedyrektor
7. Pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2022 r. (pon.) 0 – III samorząd I – III
IV – VIII samorząd IV – VIII
8. Święta Wielkanocne 13.04.2022 r. (śr.) 0 – III p. Zdunek Małgorzata
IV – VIII p. Skiba Magdalena

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

9. Światowy Dzień Ziemi kwiecień 2022 r. 0 – VIII Zespół ds. ekologii
10. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 29.04.2022 r. (pt.) 0 – VIII p. Zielonka Katarzyna

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

11. Dzień Patrona 12.05.2022 r. (czw.) 0 – VIII p. Gromotowicz-Łomot Anna

p. Pochopień Marzenna

oprawa muz. – Zespół Sylaba

12. XIII Festyn Rodzinny maj/czerwiec 2022r. 0 – VIII zespół ds. promocji szkoły
13. Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący) 22.06.2022 r. (śr.) 0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Frej – wicedyrektor
14. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
24.06.2022 r.

godz. 8.30

0-I p. Maciaszek Amanda

oprawa muz. – zespół Sylaba

24.06.2022 r.

godz. 9.30

II-III p. Siemaszko Martyna

oprawa muz. – zespół Sylaba

24.06.2022 r.

godz. 10.30

IV-V p. Tomaszewska Wioletta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

24.06.2022 r.

godz. 11.30

VI-VII p. Garibow Marta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

24.06.2022 r.

godz. 12.30

VIII p. Dobkowska Aneta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

 

 

Font Resize