Kalendarium

ZMIANA KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO
Szanowni Państwo,

Informuję, iż związku z przesunięciem terminu ferii zimowych (zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. 2020 poz. 2111) nastąpią zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:

3 – 17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe;

do 20 stycznia 2021 r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych;

25 stycznia 2021 r. – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji uczniów za I okres;

26 – 27 stycznia 2021 r. – zebrania z Rodzicami podsumowujące pracę w I okresie roku szkolnego 2020/2021.

Zakończenie I okresu nauki nastąpi 31 stycznia 2021 r.

Anna Nadolska – Buczyńska
Dyrektor szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 – uaktualniony
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2020 r. (wt)
2. Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II 14 września 2020 r. (pon)
3. Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

14 października 2020 r. (śr)
4. Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 14 grudnia 2020 r. (pon)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
6. Ferie zimowe 04 – 17 stycznia 2021 r.
7. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych do 20 stycznia 2021 r. (śr)
8. Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres 25 stycznia 2021 r. (pon)
9. Zakończenie I okresu nauki 31 stycznia 2021 r. (ndz)
10. Zebranie Rady  Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w I okresie 01 lutego 2021 r. (pon)
11. Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 06 kwietnia 2021 r.
12. Święto Patrona Szkoły

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

12 maja 2021 r. (śr)
13. Zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 17 maja 2021 r. (pon)
14. Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7)

25, 26, 27 maja 2021 r. (wt-czw)
15. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 16,17,18 czerwca 2021 r. (śr-pt)
16. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 7 czerwca 2021 r. (pon)
17. Informacja dla Rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych do 9 czerwca 2021 r. (śr)
18. Zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 16 czerwca 2021 r. (śr)
19. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu – apele dla klas 23 czerwca 2021 r. (śr)
20. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r. (pt)
21. Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2020/2021 25 czerwca 2021 r. (pt)
22. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
  • zmiany wynikające z Rozporządzenia MEiN z dnia 27 listopada 2020r.

PLAN UROCZYSTOŚCI I APELI 2020/2021
L.p. Uroczystość (apel) Data Klasy Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

(sale lekcyjne)

01.09.2020 r. (wt) 0 – VIII

według odrębnego harmonogramu

Wychowawcy klas
2. Ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020 r. (śr) I

godz. 900

p. Cyrych Elżbieta – prowadzenie;

przygotowanie – zespół n-li klas I

0, II – VIII

godz. 1100

p. Siemaszko Martyna, p. Baryga Aneta, p. Tomasz Secer – przygotowanie i prowadzenie

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

3. Pasowanie na „Świetliczaka” 29.10.2020 r. (czw) I wychowawcy świetlicy
4. Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel 10.11.2020 r. (wt) 0 – VIII p. Garibow Marta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

5. Jasełka. Apel świąteczny 22.12.2020 r. (wt) 0 – III ks. Włas Paweł

oprawa muz. – Zespół Sylaba

IV – VIII p. Wojtyłło Joanna

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

6. Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący) 14.01.2021 r. (czw) 0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Lipska – wicedyrektor
7. Pierwszy Dzień Wiosny 22.03.2021 r. (pon) 0 – III samorząd 0 – III
IV – VIII samorząd IV – VIII
8. Święta Wielkanocne 31.03.2021 r. (śr) 0 – III p. Lewandowska Magdalena

oprawa muz. – zespół Sylaba

IV – VIII p. Skiba Magdalena

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

9. Światowy Dzień Ziemi kwiecień 2021 r. 0 – III Zespół ds. ekologii
IV – VIII
10. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30.04.2021 r. (pt) 0 – VIII p. Dobkowska Aneta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

11. Dzień Patrona 12.05.2021 r. (śr) 0 – VIII p. Gromotowicz-Łomot Anna

p. Pochopień Marzenna

12. 45 Rocznica nadania imienia SP42 12.05.2021 r. (śr) uroczystość dzielnicowa p. Spoczyńska-Król Katarzyna
13. XIII Festyn Rodzinny 28.05.2021 r. (pt) 0 – VIII zespół ds. promocji szkoły
14. Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący) 23.06.2021 r. (śr) 0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Lipska – wicedyrektor
15. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021 r. godz. 8.30 IV – VII p. Kasper Iwona

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

25.06.2021 r. godz. 10.00 0 – III p. Dudek Joanna

oprawa muz. – zespół Sylaba

25.06.2021 r. godz. 12.30 VIII p. Kossakowska Teresa

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

 

 

Font Resize