Dyrekcja szkoły


Dyrektor szkoły:
Anna Nadolska-Buczyńska

Wicedyrektorzy:
Aneta Lipska
Anna Ogorzałek
Agnieszka Wojnarowska

Font Resize