Dyrekcja szkoły


Dyrektor szkoły:
Aneta Lipska

Wicedyrektorzy:
Anna Ogorzałek
Agnieszka Frej

Font Resize