Aktualności

Lato w Mieście

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto st. Warszawa przygotowuje się do Akcji “Lato w Mieście” 2021, jednakże z uwagi na brak zasad organizacji półkolonii oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych między innymi z rygorem sanitarnym w placówkach, wiekiem uczestników, liczebnością grup, nie jesteśmy w stanie rozpocząć rekrutacji. Po otrzymaniu powyższych informacji niezwłocznie rozpoczniemy zapisy.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej elektronicznego systemu zgłoszeń zostały zamieszczone informacje dot. palcówek organizujących Warszawską Akcję “Lato w Mieście” 2021 wraz z terminami.

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 

Wszechnica Edukacyjna 17 maja b.r. o godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. Od Freinet’a do Flipped Classroom czyli Edukacja 2.0 dla Bystarzków”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 17 maja b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi Jacek Gralczyk  – z wykształcenia pedagog, z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Obecnie aktywny edukator osób dorosłych i moderator sytuacji edukacyjnych takich jak konwenty, seminaria czy konferencje w różnorodnych formatach od klasycznych spotkań po OST, long table, word cafe itp. Współzałożyciel i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej.  Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Trener prowadzący szkolenia w modelu tradycyjnych warsztatów, szkoleń online i edukacji hybrydowej.

Człowiek uczy się z prostej ciekawości świata lub w jakimś bliżej określonym celu. Człowiek uczy się z własnej woli lub zmuszony przez innych ludzi lub okoliczności. Człowiek uczy się przez całe życie czy tego chce czy nie, bo taka jest jego natura i nie ma na to wpływu. To, na co może mieć wpływ, to świadomy wybór celów i narzędzi edukacji. Każda epoka ludzkości przynosi nowe rozwiązania i wykorzystuje nowe możliwości… ale czy po tych tysiącach lat poszukiwań można wymyślić jeszcze coś prawdziwie oryginalnego w edukacji? Porozmawiajmy o tym wspólnie. Zapraszam 17 maja o godz. 18.00 na spotkanie w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek. Do zobaczenia – Jacek Gralczyk 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 14 maja b.r.

„Zintegruj się na nowo. Jak dobrze funkcjonować w szkole po długiej nieobecności” – warsztaty dla uczniów klas V-VI

Dzień dobry,
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy uczniów klas V-VI na warsztat „Zintegruj się na nowo. Jak dobrze funkcjonować w szkole po długiej nieobecności”.
Zajęcia odbędą się 12 maja 2021 r. w godzinach 15.00 – 16.30, w formie online (na platformie Teams).
Dzieci zapisywane są przez rodziców / opiekunów prawnych.

Galeria prac plastycznych pt. „45 lat z Gałczyńskim”

W tym roku Nasza Szkoła będzie obchodzić 45. rocznicę nadania imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych tj. uczniów, ich rodziny, pracowników szkoły, absolwentów oraz sympatyków szkoły do wspólnego tworzenia galerii prac plastycznych związanych z twórczością naszego Patrona. Zachęcamy do ilustrowania dowolnie wybranych utworów Gałczyńskiego. Technika wykonania i wielkość prac dowolna (kredki, farby, flamastry, wyklejanki, kolaże itp.). Dzieła mogą zawierać wkomponowane fragmenty utworów.

Prosimy o przesyłanie prac drogą elektroniczną (zdjęcie, skan)  wraz z załączonym oświadczeniem (wzór oświadczenia w załączeniu, prosimy o jego wypełnienie i podpisanie) z następującym opisem: imię i nazwisko autora pracy (klasa, jeśli autorem jest uczeń), tytuł ilustrowanego utworu. W przypadku pracy wykonanej przez rodzinę dziecka nie jest wymagane imię i nazwisko twórcy, wystarczy podpis np. dziadek Ani X. z kl. Z).

Adres e-mail do wysłania prac: A.Gromotowicz-Lomot@sp42.warszawa.pl

Termin nadsyłania: 06.05.2021 r.

Dnia 12.05.2021 r., czyli w Dniu Patrona na stronie internetowej Szkoły zamieszczona zostanie galeria nadesłanych prac.

Z niecierpliwością oczekujemy na liczne zgłoszenia, ponieważ najciekawsze prace chcielibyśmy przesłać Córce Naszego Patrona.

– Nauczyciele bibliotekarze

Proponowane utwory do zilustrowania:
18 żołędzi
Bajka o 7 kwiatkach głupich
Dlaczego ogórek nie śpiewa?
Gdybym miał 11 kapeluszy
Kołysanka o kołysce
List znad rzeki Limpopo
O kotku Knotku
O naszym gospodarstwie
O siedmiu braciach śpiących
O wróbelku
Pozytywny góral
Pytał się kot…
Sanie
Satyra na Bożą krówkę
Sen psa
Spotkanie z matką
Strasna zaba
Straszna rozmowa Gżegżółki z duchem
Toruńskie pierniki
Urzędnik, spinacze i lew
Wizyta
W leśniczówce
Zaczarowana dorożka
Zegarmistrz z Mokotowskiej
lub inne, Wasze ulubione 🙂

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY PLASTYCZNEJ lub AUTORA PRACY PLASTYCZNEJ

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków bezpośrednio przez rodziców drogą elektroniczną dla Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz możliwość przedłużenia ważności karty dla obecnych uczniów klas 6-7.

Pozostali Uczniowie, którzy nie składali jeszcze wniosków również mają taką możliwość.

Termin składania wniosków do 23 maja 2021 r.

 

Zachęcamy do składania wniosków poprzez poniższy link.

Link do strony: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d39e63a3

Instrukcja – pierwsza karta

Instrukcja – przedłużenie

Wzór wniosku

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

ZMIANA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Szanowni Państwo,

Na podstawie §11ge Rozporządzenia MEiN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z przesunięciem terminu ferii zimowych Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zmienił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 na:

12 maja 2021r. (środa) – Dzień Patrona

25, 26, 27 maja 2021r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasistów

4 czerwca 2021r. (piątek) – po Bożym Ciele

22, 23, 24 czerwca 2021r. (wtorek, środa, czwartek). 

W wyżej wymienionych dniach Szkoła zapewnia Uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

 

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy

Trwa kampania informacyjna prezentująca cele i potencjał stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II –  jednego z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W ciągu 15 lat trwania programu m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom ze stołecznych szkół i uczelni. Bohaterami kampanii są obecni i byli laureaci stypendium. Ich historie pokazują, że poprzez udział w programie, młodzi otrzymują coś więcej, niż tylko wsparcie finansowe – mają szansę na rozwój indywidualnych pasji, działanie we wspólnocie i współtworzenie społeczności ludzi zaangażowanych w kształtowanie przyszłości Warszawy.

Celem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dobrze ukierunkowane wsparcie dla utalentowanej młodzieży uczącej się i studiującej w Warszawie, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający określonej wysokości. W 2020 roku była to kwota 1700 zł netto na członka rodziny. Kluczowe jest też ponadprzeciętne zaangażowanie kandydatów w naukę, sport, sztukę lub działalność społeczną. Każdego roku nabór wniosków o stypendium prowadzony jest w dwóch etapach: pod koniec czerwca i w lipcu – dla uczniów oraz we wrześniu i na początku października – dla studentów.

Warszawa jest miastem hojnie wspierającym młodych i wrażliwym na ich potrzeby, od lat  bardzo świadomie i konsekwentnie stawiającym na młodych – mówi Ewa Malinowska – Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Dzięki stypendiom m.st. Warszawy pomagamy określać młodym cele i stymulujemy ich rozwój osobisty i zawodowy tak, by te cele były osiągalne i osiągane. Stypendia są nie tylko uhonorowaniem za dokonania, którymi zgłaszający mogą się wykazać mając 10, 15 czy 20 lat, ale pomagają również młodym określić, kim są i kim zamierzają być, otwierają im drzwi, by mogli sięgać po więcej.

Przewodnicząca Rady podkreśla, że w latach 2005-2020, dzięki środkom finansowym uchwalanym przez Radę Warszawy przyznano przeszło 9 000 stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Na ten cel miasto przekazało już niemal 39 mln zł. W tym roku szkolnym i akademickim stypendia przyznano ponad 250 osobom – mówi Ewa Malinowska – Grupińska i dodaje: wszystkim stypendystom i stypendystkom m.st. Warszawy im. Jana Pawła II życzę, by mieli szeroko rozpostarte skrzydła i by niosły ich one pozwalając sięgać coraz wyżej.

Kampania stypendialna pokazuje, że przyszłość Warszawy leży w rękach młodych ludzi, którzy, dzięki wsparciu Urzędu Miasta, mają szansę przygotować się do odpowiedzialnych zadań w przyszłości. Autorzy kampanii chcą zwrócić uwagę, że stypendia to nie tylko pomoc finansowa, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów oraz uczy funkcjonowania we wspólnocie.

Bohaterami kampanii jest pięć młodych osób, laureatów stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: Nikodem – aktywista społeczny, autor wielu projektów realizowanych w ramach warszawskiego budżetu obywatelskiego; Nikola i Wiktoria – siostry, karateczki, medalistki Mistrzostw Polski; Karolina – dyrygentka chóralna i pianistka oraz dr n. med. Paweł Salwa, urolog, twórca Polskiego Centrum Urologii Robotycznej, jeden z czołowych operatorów robota da Vinci w Europie.

Więcej: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Linki do mediów społecznościowych:

ü  Link do spotu kampanii

ü  Link do posta udostępnionego na profilu Stypendiów na Facebooku

ü  Link do Twittera

ü  Link do Instagrama

ü  Link do LinkedIna

ZMIANA KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo,

Informuję, iż związku z przesunięciem terminu ferii zimowych (zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 27 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. 2020 poz. 2111) nastąpią zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:

3 – 17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe;

do 20 stycznia 2021 r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych;

25 stycznia 2021 r. – zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji uczniów za I okres;

26 – 27 stycznia 2021 r. – zebrania z Rodzicami podsumowujące pracę w I okresie roku szkolnego 2020/2021.

Zakończenie I okresu nauki nastąpi 31 stycznia 2021 r.

Anna Nadolska – Buczyńska
Dyrektor szkoły

Wirtualny apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Wirtualny apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości – link do uroczystości

Możliwości odbioru osobistego opłaconych posiłków

Szanowni Państwo,
w związku z zamknięciem placówek oświatowych do 29.11.2020 informujemy o możliwości odbioru osobistego opłaconych posiłków. Chęć odbioru prosimy zgłaszać do 08.11.2020 drogą SMS-ową na numer telefonu 512 278 034 w treści wpisując – ODBIÓR OSOBISTY – NUMER SZKOŁY, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA.
Planowane godziny odbioru to 12.00-14.00 od strony ulicy Balkonowej ( wejście przez parking – szare drzwi na rampie rozładunkowej)
Z wyrazami szacunku
PBGastro sc.

Film – Nauczyciele klas 0-3 podpowiadają – Jak bezpiecznie rozpocząć rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
niezmiernie miło mi przedstawić film o bezpieczeństwie nakręcony przez Nauczycieli wychowania przedszkolnego, Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz Nauczycieli o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym.
Zachęcam Państwa i Dzieci do obejrzenia.

Nauczyciele chcą wykorzystać film na zajęciach z dziećmi, jednak myślę, że warto również go udostępnić Państwu.

link to filmu

Z wyrazami szacunku,
Anna Nadolska-Buczyńska

Zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/1098/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża 75 poprzez zmianę siedziby, z dniem 1 kwietnia 2021 r. siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 zostanie zmieniona z ul. Odrowąża 75 na ul. Odrowąża 23.

W załączeniu przekazujemy tekst  Uchwały.

Pełna treść uchwały jest dostępna pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/471E3565-FBAC-4E24-8F55-B17DBEAF71A3,frameless.htm

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID-19

Regulamin 
Font Resize