Wymagania edukacyjne


Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę
i umiejętności z zakresu wymagań programowych obowiązujących na niższe oceny
niż uzyskana przez niego (dotyczy wymagań edukacyjnych dla wszystkich klas)


klasa 1
klasa 2

klasa 1


Język polski

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8


Matematyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8


Język angielski

klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4

klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8


Język hiszpański

klasa 6
klasa 7
klasa 8


Historia

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8


Biologia

klasa 5
klasa 7
klasa 8


Chemia

klasa7
klasa8


Geografia

klasa 5
klasa 7
klasa 8


Plastyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7


Przyroda

klasa 4
klasa 6


Technika

klasa 4
klasa 5
klasa 6


Informatyka

klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8


Wychowanie Fizyczne


Edukacja dla bezpieczeństwa


Wiedza o społeczeństwie

klasa 8


Religia

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8


Font Resize