Wymagania edukacyjne

Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę
i umiejętności z zakresu wymagań programowych obowiązujących na niższe oceny
niż uzyskana przez niego (dotyczy wymagań edukacyjnych dla wszystkich klas)

klasa 1
klasa 2
klasa 3

Język polski

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Matematyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Język angielski

klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Język hiszpański

klasa 6
klasa 7
klasa 8

Historia

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Biologia

klasa 5
klasa 7
klasa 8

Chemia

klasa7
klasa8

Geografia

klasa 5
klasa 7
klasa 8

Plastyka

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7

Przyroda

klasa 4
klasa 6

Technika

klasa 4
klasa 5
klasa 6

Informatyka

klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Wychowanie Fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

klasa 8

Religia

klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Font Resize