Świetlica

694 276 685
22 811 58 43 wew. 113

Pomieszczenia świetlicy:
klasy I – sala 28 (piętro 1)
klasy II – sale 46 (piętro 1)   
klasy III-IV – sala 73 (poziom -1)


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2019/2020
1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.30.
Wychowawcy proszą o punktualne odbieranie dzieci wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w karcie zgłoszenia do świetlicy. Telefoniczne prośby o samodzielny powrót dziecka ze świetlicy nie będą uwzględniane.
2. W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć (m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, ruchowe, umuzykalniające, origami) oraz koła zainteresowań.
3. W godzinach 8.10 – 16.30 dzieci podzielone są na trzy grupy wiekowe:
– klasy 1 przebywają w sali 28 – piętro 1 (przejście przez salę 46),
– klasy 2 przebywają w sali nr 46 – piętro 1,
– klasy 3 – 5 przebywają w sali nr 73 – poziom -1.
W godzinach 7.00 – 8.10 oraz 16.30 – 17.30 wszystkie dzieci przebywają w sali nr 46.
4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci mogą przebywać również na boisku szkolnym, o czym wychowawcy będą informować każdorazowo poprzez wywieszenie kartki przy domofonie (na parterze przy wejściu do szkoły).
5. Osoby odbierające uczniów podczas trwania przerw międzylekcyjnych proszone są o wyrozumiałość, ponieważ dzieci spędzają je poza salą świetlicową, stąd nauczyciel może je poinformować o wyjściu do domu dopiero po ich powrocie z przerwy.
6. Wychowawcy proszą, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy kosztownych rzeczy i zabawek, gdyż świetlica nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.

Kierownik Świetlicy Katarzyna Zielonka


Karta zgłoszenia na Świetlicę

 

 

Font Resize