Strefa Ośmioklasisty


4 czerwca br. pod adresem: warszawa.edu.com.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021.
Od 15 czerwca od godz. 8.00 do do 10 lipca godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021”.
• Kandydaci ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
• Kandydaci ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Uwaga! W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, należy:
– złożyć wniosek w dniach od 15 czerwca od godz. 8.00 do 22 czerwca do godz. 15.00
– kandydaci, którzy na swojej liście preferencji wybierają m.in. wyżej wymienione oddziały, niezależnie od miejsca ich umieszczenia na swojej liście, składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru.

Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021” tj.:
– Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
– Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:
– w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
– w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.


Wykaz szkół ponadpodstawowych


Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I – prezentacja szkoły


Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21979_plan-naboru-do-liceow


Warszawski Salon Liceów


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku


Font Resize