Strefa Ośmioklasisty


Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych

https://warszawa.edu.com.pl


Rekrutacja dla klas 8


Link do strony Biura Edukacji, gdzie zamieszczone zostały informację dotyczące możliwości wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz wykaz szkół.

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Informator


Baza szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego

Punkty informacyjne


Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

List Minister Edukacji do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020


JAK MĄDRZE WYBIERAĆ I WSPIERAĆ?

Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020Font Resize