Stołówka


Szanowni Rodzice,
Ze stołówki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy szkoły. Rodzice uczniów nie spożywają posiłków na stołówce. W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic zgłasza chęć odbioru obiadu do ajentów do godz. 13.00, a następnie odbiera obiad po godz. 14.00. Rodzice nie wykupują obiadów dla siebie, a tym bardziej nie jedzą tych obiadów razem z uczniami w stołówce. Po odbiór obiadu nie wchodzą w wierzchnim ubraniu.


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU E-STOŁÓWKA

E- stołówka pozwoli Państwu samodzielnie zarządzać wykupionymi posiłkami dziecka na naszej stołówce. Program umożliwia odwoływanie posiłków bezpośrednio z konta obiadowego dziecka.
Odwołania posiłków możliwe są do godziny 9.00.

W celu utworzenia konta prosimy o wykonanie następujących punktów.

Przesłanie maila z prośbą o link aktywacyjny na adres mailowy: 42pbgastro@gmail.com z imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą i nr. szkoły.

UWAGA! Prosimy o korzystanie ze skrzynek prywatnych. Skrzynki firmowe często blokują maile wysyłane przez system e-stołówka.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link aktywacyjny z dostępem do konta żywienia dziecka z dokładną instrukcją jak uruchomić aplikację na komputerze oraz telefonie.
E-mail jest jednocześnie loginem do konta.


Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminami opłat i stołówki, wypełnienie ich i dostarczenie do pracownika kuchni.
Rodzice dzieci nie posiadających kart zbliżeniowych wnoszą jednorazową opłatę kaucyjną w wysokości 6,00 zł.

W związku z dużą ilością błędów w przelewach
przypominamy wzór do przelewu tytułem:
SP NR.- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC:
PRZYKŁADY SP42 – JAŚ KOWALSKI – 1A – OB. – WRZESIEŃ
LUB kl. “0” SP 42 – JAŚ KOWALSKI -0A – ŚNIAD+OB.+PODW. – WRZESIEŃ

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPISYWANIE ZA JAKIE DNI ODPISUJECIE PAŃSTWO KWOTY ODWOŁAŃ.
ODWOŁANIA PRZYJMUJEMY KAŻDEGO DNIA DO GODZ. 9.00.
TYLKO POTWIERDZONE ODWOŁANIE Z SEKRETARIATU SZKOŁY, tel. 22 674 30 79 LUB MAIL NA ADRES pbgastro@wp.pl
UPRAWNIA DO ZWROTU ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK.

 Bardzo prosimy o terminowe opłaty

Szanowni Państwo,

Nasza firma bardzo ceni sobie opinie zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Dlatego też od dnia 01.11.2019 roku, wychodząc naprzeciw Państwa postulatom zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy rodzaj abonamentu. Od listopada będą mogli Państwo sami zadecydować o wielkości wydawanych przez nas posiłków.  Oprócz obiadu, jaki był do tej pory będą mieli Państwo możliwość wyboru DUŻEGO OBIADU bądź DUŻEGO DRUGIEGO DANIA.  Mamy nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z zadowoleniem. Duże posiłki będą się różniły nie tylko ceną od dotychczasowych obiadów ale przede wszystkim gramaturą na talerzu.

Bardzo prosimy aby osoby, które korzystają z obiadów miały przy sobie karty systemowe.

Ręczne szukanie osoby poważnie opóźnia kolejkę do wydania posiłku.

W związku z nową organizacją wejść do szkoły dni i godziny zbierania opłat będą rygorystycznie przestrzegane!
Dlatego wpłaty po tych terminach możliwe będą tylko przelewem.
ZACHĘCAMY DO PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH!

 

Osoby, które opłacą abonament w dniach następnych obowiązuje zasada dziś opłacasz od jutra korzystasz z obiadów.
Zapraszamy do płatności internetowych – szkoda czasu na kolejki
PB Gastro S.c. Warszawa ul. Nowodworska 29b/406

ZMIANA NUMERU KONTA OPŁAT ZA POSIŁKI!!!!

 Nr konta 59 1020 1042 0000 8202 0421 0290

Przykład  wpłaty:

 BARDZO WAŻNA TAKA WŁAŚNIE KOLEJNOŚĆ OPISU TYTUŁU WPŁATY

SP42.- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC

PRZYKŁAD:
SP 42 – JAŚ KOWALSKI -1A – OB. – STYCZEŃ 2020

LUB kl “0”
SP 42 – JAŚ KOWALSKI -0A – ŚNIAD+OB.+PODW. – STYCZEŃ 2020

Prosimy w tytule przelewu zaznaczyć ,że opłata dotyczy dużego posiłku

SP-42- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC-STYCZEŃ.2020
SP -42 – JAN KOWALSKI -8A – DUŻY-OB./DUŻE IIDANIE/DUŻA ZUPA-STYCZEŃ.2020

Prosimy o terminowe opłaty ze względu na konieczność wprowadzenia do końca miesiąca danych do elektronicznego systemu wydawania posiłków.

 1. Opłaty przez Internet dotyczą tylko i wyłącznie wykupienia minimum 10 dni abonamentowych.
 2. Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty za poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
 3. Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście w sklepiku szkolny w miesiącu następującym po odwołaniach lub potrącane przez opłacającego z następnego abonamentu po wcześniejszym ustaleniu kwoty, np. zwroty za PAŹDZIERNIK następują w LISTOPADZIE.
 4. Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie przedostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy – będzie to 29 lub 30 w zależności od liczby dni miesiąca. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do sklepiku szkolnego w celu wpisania dziecka na listę  obiadową.
 5. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na szkolnej stronie internetowej http://www.sp42.waw.pl do 15-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od miesiąca 10.2019 wprowadzamy nowy system odwoływania posiłków. Będą Państwo mieli możliwość samodzielnego odwoływania posiłków. System działa na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu posiadającego aktualną wersję przeglądarki internetowej. Jest to responsywna wersja strony internetowej, która nie wymaga instalowania na urządzaniu. W zależności od wyboru urządzenia i jego rozdzielczości ekranu, strona wyświetla się w innej formie umożliwiającej jego wygodną obsługę.
Celem systemu jest ułatwienie zarządzania posiłkami w stołówce szkolnej. Główne funkcje:
• Odwoływanie posiłków
• Weryfikacja deklaracji
• Kontrola płatności
• Dostęp do aktualności w stołówce
Dlatego też prosimy o wypełnienie KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ WRAZ Z REGULAMINEM OPŁAT i podaniem w niej aktualnego adresu mailowego. Jest on niezbędny do wysłania linku aktywacyjnego do aplikacji.
W celu uzyskania dostępu należy zwrócić się do osoby zarządzającej stołówką o wysłanie linku aktywacyjnego. Można tego dokonać w formie poczty elektronicznej – KONIECZNE JEST PODANIE W MAILU NUMERU SZKOŁY. Pocztą zwrotną zostanie wysłany link aktywacyjny.
Szczegółowe informacje podane będą w miesiącu 09.2019 na stronie internetowej szkoły.

Regulamin zasad i opłat za abonamentu obiadowego

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej wraz z regulaminem opłat

Deklaracja późniejszych opłat obiadowych


 Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Rodzice,
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż, składając zamówienie na nasze usługi czy kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PB GASTRO sc. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-133 Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:1
  a. PB Gastro sc. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-133 Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406
  b. podmiot zewnętrzny: PUH „BEMITA” Beata Michalak z siedzibą w [04-185 Warszawa ul. Witolińska 5 m 92, zajmujący się na podstawie zawartej z firmą PB Gastro sc. umowy obsługą kadrowo-płacową pracodawcy,
  c. podmiot zewnętrzny: Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z siedzibą w 13-200 Działdowo, ul.Stefana Żeromskiego 6 zajmujący się na podstawie zawartej z PB Gastro sc. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną : pbgastro@wp.pl
Z poważaniem,
PB Gastro sc.


 

 

Font Resize