Stołówka


Szanowni Rodzice,
Ze stołówki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy szkoły. Rodzice uczniów nie spożywają posiłków na stołówce. W przypadku nieobecności ucznia w szkole rodzic zgłasza chęć odbioru obiadu do ajentów do godz. 13.00, a następnie odbiera obiad po godz. 14.00. Rodzice nie wykupują obiadów dla siebie, a tym bardziej nie jedzą tych obiadów razem z uczniami w stołówce. Po odbiór obiadu nie wchodzą w wierzchnim ubraniu.


Abonament obiadowy
wysokość abonamentu za m-c CZERWIEC – 2019
13 dni żywieniowych

Szanowni Państwo, w związku z informacjami dotyczącymi wcześniejszego zakończenia roku szkolnego firma PB Gastro informuje, że opłaty za miesiąc czerwiec 2019 będą pomniejszone o 1 dzień żywieniowy. W związku z tym prosimy zamiast opłacania 13 dni, o wpłatę za dni 12.
Informacja dla rodziców klas ,,0,,
Bardzo prosimy rodziców, których dzieci z klas ,,0,, będą uczęszczać na zajęcia do końca czerwca o doliczenie odpowiednich kwot za dni kiedy dziecko będzie korzystało z posiłków.
Kalkulacja w naszym ogłoszeniu na miesiąc czerwiec obejmuje tylko dni do zakończenia roku szkolnego.
Do dopłaty pozostaje okres od 21-28.06.2019 (6 dni).
W przelewie prosimy zaznaczyć, za które dni Państwo doliczają opłatę. 

Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminami opłat i stołówki, wypełnienie ich i dostarczenie do pracownika kuchni.
Rodzice dzieci nie posiadających kart zbliżeniowych wnoszą jednorazową opłatę kaucyjną w wysokości 6,00 zł.

W związku z dużą ilością błędów w przelewach
przypominamy wzór do przelewu tytułem:
SP NR.- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC:
PRZYKŁADY SP42 – JAŚ KOWALSKI – 1A – OB. – WRZESIEŃ
LUB kl. “0” SP 42 – JAŚ KOWALSKI -0A – ŚNIAD+OB.+PODW. – WRZESIEŃ

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPISYWANIE ZA JAKIE DNI ODPISUJECIE PAŃSTWO KWOTY ODWOŁAŃ.
ODWOŁANIA PRZYJMUJEMY KAŻDEGO DNIA DO GODZ. 9.00.
TYLKO POTWIERDZONE ODWOŁANIE Z SEKRETARIATU SZKOŁY, tel. 22 674 30 79 LUB MAIL NA ADRES pbgastro@wp.pl
UPRAWNIA DO ZWROTU ZA NIEWYKORZYSTANY POSIŁEK.

 Bardzo prosimy o terminowe opłaty

Ceny abonamentowe posiłków obiadowych Ceny po odliczeniu zniżki dla rodzeństwa
OBIAD 7,50 97,50 OBIAD (OB.) 6,80 88,40
II DANIE 6,50 84,50 II DANIE (IID.) 6,00 78,00
ZUPA 2,30 29,90 ZUPA (Z.) 2,20 28,60
ŚNIADANIE (TYLKO KLASY 0) 2,50 32,50 ŚNIADANIE (TYLKO KLASY 0) 2,40 31,20
PODWIECZOREK (TYLKO KLASY 0) 2,50 32,50 PODWIECZOREK (TYLKO KLASY 0) 2,40 31,20

Bardzo prosimy aby osoby, które korzystają z obiadów miały przy sobie karty systemowe.

Ręczne szukanie osoby poważnie opóźnia kolejkę do wydania posiłku.

W związku z nową organizacją wejść do szkoły dni i godziny zbierania opłat będą rygorystycznie przestrzegane!
Dlatego wpłaty po tych terminach możliwe będą tylko przelewem.
ZACHĘCAMY DO PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH!

Abonament za miesiąc CZERWIEC w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zbierany będzie w dniach:

Data Sklepik szkolny czynny
28.05.2019 08.00-14.30
29.05.2019 08.00-17.00 / przerwa 14.30 – 15.00
30.05.2019 08.00-14.30

Osoby, które opłacą abonament w dniach następnych obowiązuje zasada dziś opłacasz od jutra korzystasz z obiadów.

Zapraszamy do płatności internetowych – szkoda czasu na kolejki

PB Gastro S.c. Warszawa ul. Nowodworska 29b/406

 Nr konta 49 1020 1042 0000 8102 0221 8915

Przykład  wpłaty:

 BARDZO WAŻNA TAKA WŁAŚNIE KOLEJNOŚĆ OPISU TYTUŁU WPŁATY

SP42.- IMIĘ I NAZWISKO – KLASA – RODZAJ POSIŁKU – MIESIĄC

PRZYKŁAD:
SP 42 – JAŚ KOWALSKI -1A – OB. – WRZESIEŃ

LUB kl “0”
SP 42 – JAŚ KOWALSKI -0A – ŚNIAD+OB.+PODW. – WRZESIEŃ

Prosimy o terminowe opłaty ze względu na konieczność wprowadzenia do końca miesiąca danych do elektronicznego systemu wydawania posiłków.

 1. Opłaty przez Internet dotyczą tylko i wyłącznie wykupienia minimum 10 dni abonamentowych.
 2. Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty za poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
 3. Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście w sklepiku szkolny w miesiącu następującym po odwołaniach lub potrącane przez opłacającego z następnego abonamentu po wcześniejszym ustaleniu kwoty, np. zwroty za PAŹDZIERNIK następują w LISTOPADZIE.
 4. Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie przedostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy – będzie to 29 lub 30 w zależności od liczby dni miesiąca. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do sklepiku szkolnego w celu wpisania dziecka na listę  obiadową.
 5. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na szkolnej stronie internetowej http://www.sp42.waw.pl do 15-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

Regulamin zasad i opłat za abonamentu obiadowego

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej wraz z regulaminem opłat

Informacja na temat systemu ewidencji i wydawania posiłków

Deklaracja późniejszych opłat obiadowych


 Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Rodzice,

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż, składając zamówienie na nasze usługi  czy kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo informacje na swój temat, pośród których mogą znajdować się dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PB GASTRO s.c. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-133, Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:[1]
 3. PB Gastro s.c. Bogdan Bojarski Piotr Zduńczyk 03-133, Warszawa, ul. Nowodworska 29b/406
 4. podmiot zewnętrzny: PUH „BEMITA” Beata Michalak z siedzibą w [04-185 Warszawa ul. Witolińska 5 m 92, zajmujący się na podstawie zawartej z firmą PB Gastro s.c. umowy obsługą kadrowo-płacową pracodawcy,
 5. podmiot zewnętrzny: Mariusz Kocięda „Grupa Loca” z siedzibą w 13-200 Działdowo, ul.Stefana Żeromskiego 6 zajmujący się na podstawie zawartej z PB Gastro s.c. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną : pbgastro@wp.pl


Szanowni Państwo,
Miło nam, iż nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczniemy razem z Państwem i Państwa dziećmi. Serdecznie zapraszamy do korzystania z posiłków, które  przygotowywane są na miejscu na terenie kuchni szkolnej ze świeżych produktów dostarczanych przez renomowane hurtownie gastronomiczne.
Zapraszamy również rodziców dzieci ze specjalnymi dietami do kontaktu z naszymi pracownikami w celu indywidualnego ustalenia szczegółów żywienia.

Wszystkich chętnych do korzystania z naszych usług prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w zakładce stołówka, oraz wcześniejszym pobraniem i wypełnieniem karty zgłoszeniowej.

Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować do nas bezpośrednio na numer telefonu : 22 674 30 79 lub na adres poczty elektronicznej: pbgastro@wp.pl

Z wyrazami szacunku
PB Gastro


 

Font Resize