Spotkania z Rodzicami


L.p. Klasy 0-III Klasy IV-VIII
1. 18 września 2019r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

18 września 2019r. (śr)

zebranie

(organizacja pracy szkoły)

2. 13 listopada 2019r. (śr)

zebranie

13 listopada 2019r. (śr)

zebranie

3. 18 grudnia 2019r. (śr)

dzień otwarty

(w kl. I-III podanie informacji

o trudnościach edukacyjnych)

18 grudnia 2019r. (śr)

dzień otwarty

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

4. 05 lutego 2020r. (śr)

zebranie

05 lutego 2020r. (śr)

zebranie

5. 18 marca 2020r. (śr)

zebranie

18 marca 2020r. (śr)

zebranie

(rodzice uczniów kl. VIII – procedury egzaminu)

6. 13 maja 2020r. (śr)

zebranie

(w kl. I-III podanie informacji

o trudnościach edukacyjnych
i zagrożonej promocji)

13 maja 2020r. (śr)

zebranie

(podanie informacji

o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

Font Resize