Spotkania z Rodzicami


 

L.p. Klasy 0 – III Klasy IV – VIII
1. 19 września 2018 r. (śr)

zebranie
(organizacja pracy szkoły)

19 września 2018 r. (śr)

zebranie
(organizacja pracy szkoły)

2. 14 listopada 2018 r. (śr)

zebranie

14 listopada 2018 r. (śr)

zebranie

3. 12 grudnia 2018 r. (śr)

zebranie
(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych)

12 grudnia 2018 r. (śr)

zebranie
(podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

4. 23 stycznia 2019 r. (śr)

zebranie

23 stycznia 2019 r. (śr)

zebranie

5. 27 marca 2019 r. (śr)

zebranie

27 marca 2019 r. (śr)

zebranie
(rodzice uczniów kl. VIII – procedury egzaminu)

6. 15 maja 2019 r. (śr)

zebranie
(w kl. I-III podanie informacji o trudnościach edukacyjnych i zagrożonej promocji)

15 maja 2019 r. (śr)

zebranie
(podanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów lub ocenami nieodpowiednimi/nagannymi zachowania)

 

Font Resize