Sposób komunikacji z Nauczycielami, Wychowawcami, Dyrekcją szkoły

Informujemy, iż dodatkowym sposobem komunikacji oprócz dziennika elektronicznego Librus Synergia jest OFFICE 365. Uczniowie otrzymali od Wychowawców login oraz hasło za pośrednictwem e-dziennika. Zachęcamy Państwa i Uczniów do korzystania z obu kanałów komunikacji.

Font Resize