Rekrutacja


Rekrutacja 2019/2020

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli
i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic

Wykaz telefonów


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Adres elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl


Rekrutacja do klas I

Harmonogram dla rodziców

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu

Zasady przyjęć do klas I 

Informacje dotyczące rekrutacji

Adres elektronicznej rekrutacji do klas I

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych w procesie rekrutacji


Rekrutacja dla klas 8


Link do strony Biura Edukacji, gdzie zamieszczone zostały informację dotyczące możliwości wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz wykaz szkół.

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Informator


Baza szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego

Punkty informacyjne


Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

List Minister Edukacji do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020


JAK MĄDRZE WYBIERAĆ I WSPIERAĆ?

Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020Font Resize