Skład i Regulamin


Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca
Zastępca
Skarbnik – 
Sekretarz

Pion 0
Pion 1
Pion 2
Pion 3
Pion 4
Pion 5
Pion 6
Pion 7
Pion 8

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Członkowie: 


Regulamin Rady Rodziców


 

Font Resize