Nauczanie zdalne 2019

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Pragnę poinformować, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszelkie informacje dotyczące zdalnego nauczania w Naszej Szkole dodatkowo są umieszczone na stronie szkoły w zakładce: Zdalne nauczanie

  1. Informacje ogólne:

a) Informacja o sposobie i trybie realizowania zadań Naszej Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

b) Sposób komunikacji z Nauczycielami, Wychowawcami, Dyrekcją szkoły;

c) Godziny pracy sekretariatu;

d) Informacja o pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

e) List Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego;

f) List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej;

g) List do Rodziców Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st Warszawy Pana Jędrzeja Kunowskiego;

h) Plan lekcji 2019/2020;

i) Informacje wysyłane w związku ze stanem epidemii.

  1. Oprócz e-dziennika Librus Synergia w Szkole funkcjonuje również Office 365

 

 

 

W razie wątpliwości, pytań zachęcam do kontaktu z Nauczycielami, Wychowawcami, Dyrekcją szkoły również za pośrednictwem tego programu Office 365.

  1. Nad pracą zdalną i nauczaniem nadzór pedagogiczny pełnią:

– edukacja wczesnoszkolna – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– wychowanie przedszkolne – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– specjaliści (logopedzi, terapeuci pedagogiczni, SI) – p. dyrektor A. Nadolska-Buczyńska

– nauczyciele o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym – p. dyrektor A. Nadolska-Buczyńska

– język polski – p. wicedyrektor A. Lipska

– historia – p. wicedyrektor A. Lipska

– wos – p. wicedyrektor A. Lipska

– edb – p. wicedyrektor A. Lipska

– matematyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– fizyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– geografia – p. wicedyrektor A. Lipska

– chemia – p. wicedyrektor A. Lipska

– przyroda – p. wicedyrektor A. Lipska

– biologia – p. wicedyrektor A. Lipska

– język angielski kl. 1-3 – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– język angielski kl. 4-8 – p. wicedyrektor A. Lipska

– język hiszpański – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– muzyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– plastyka – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– technika – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– wychowanie fizyczne – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– edukacja informatyczna kl. 2-3 – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– informatyka kl. 4-8 – p. wicedyrektor A. Wojnarowska

– religia – p. wicedyrektor A. Ogorzałek

– świetlica – kierownik świetlicy p. K. Zielonka.

W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności w wykonywaniu nauki zdalnej przez uczniów, proszę o bezpośredni kontakt z Nauczycielami i Wychowawcą.

Z wyrazami szacunku,

Anna Nadolska – Buczyńska

Font Resize