Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r. (pon)
2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II 12 września 2018 r. (śr)
3. Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

15 października 2018 r. (pon)
4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 10 grudnia 2018 r. (pon)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
6. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych 18 stycznia 2019 r. (pt)
7. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres 21 stycznia 2019 r. (pon)
8. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres – apele dla klas 24 stycznia 2019 r. (czw)
9. Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
10. Posiedzenie Rady  Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w I okresie 11 lutego 2019 r. (pon)
11. Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019 r.
12. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
13. Święto Patrona Szkoły

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

10 maja 2019 r. (pt)
14. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 13 maja 2019 r. (pon)
15. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 3 czerwca 2019 r. (pon)
16. Informacja dla Rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych do 5 czerwca 2019 r. (śr)
17. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 3, 4, 5 czerwca 2019 r.
18. Posiedzenie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 12 czerwca 2019 r. (śr)
19. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu – apele dla klas 19 czerwca 2019 r. (śr)
20. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r. (pt)
21. Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019 21 czerwca 2019 r. (pt)
22. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Plan uroczystości i apeli 2018/2019
L.p. Uroczystość (apel) Data Klasa Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

(sala gimnastyczna)

03.09.2018 r.

(pon)

0 – III

godz. 11.30

p. Lewandowska Magdalena

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

IV – VIII

godz. 10.00

p. Kozak Małgorzata

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

2. Ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2018 r.

(pon)

I

godz. 9.00

p. Wolak Aneta – prowadzenie;

przygotowanie – zespół n-li klas I

oprawa muzyczna – Sylaba

0, II – VIII

godz. 11.00

p. Dobkowska Aneta – przygotowanie i prowadzenie

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

3. Pasowanie na „Świetliczaka” 25.10.2018 r.

(czw)

I p. Machalska Renata

wychowawcy świetlicy

4. 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
(Tydzień Niepodległej)
5-9.11.2018 r.

(pon-pt)

0 – III p. Ogorzałek Anna
IV – VIII p. Lipska Aneta
5. Jasełka. Apel świąteczny. 21.12.2018 r.

(pt)

0 – III p. Wojtyłło Joanna, ks. Włas Paweł
IV – VIII p. Skiba Magdalena
6. Bal karnawałowy styczeń 2019 r. 0 – VIII sekcja dekoracyjna – p. Chojnacka-Nowak Dorota
we współpracy z Radą Rodziców
7. Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący) 24.01.2019 r. (czw) 0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Lipska – wicedyrektor
8. Pierwszy Dzień Wiosny.

Szkolny Przegląd Talentów

21.03.2019 r.

(czw)

0 – III Samorząd Uczniowski kl. 0-3
IV – VIII Samorząd Uczniowski kl. 4-8
9. Święta Wielkanocne 12.04.2019 r.

(pt)

0 – III p. Podhajska Barbara

oprawa muzyczna – Sylaba

IV – VIII p. Rokosz Aneta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

10. Światowy Dzień Ziemi kwiecień 2019 r. 0 – III p. Zdunek Małgorzata
IV – VIII p. Parciak Jolanta
11. Konstytucja 3 Maja 30.04.2019 r. (wt) 0 – III p. Kiwicz Halina
IV – VIII p. Zarzycka Małgorzata
12. Dzień Patrona 10.05.2019 r.

(pt)

0 – VIII p. Pochopień Marzenna
13. XII Festyn Rodzinny 31.05.2019 r.

(pt)

0 – VIII zespół ds. promocji szkoły
14. Bal ósmoklasistów czerwiec 2019 r. VIII sekcja dekoracyjna – p. Chojnacka-Nowak Dorota
we współpracy z Radą Rodziców
15. Podsumowanie wyników
w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)
19.06.2019 r.

(śr)

0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Lipska – wicedyrektor
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
21.06.2019 r.

godz. 9.00

IV – VII p. Chabracka Marta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

21.06.2019 r.

godz. 11.00

0 – III p. Staniszewska Irena

oprawa muzyczna – Sylaba

21.06.2019 r.

godz. 13.00

VIII p. Wódkowska Ewa

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

Font Resize