Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019r. (pon)
2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II 11 września 2019r. (śr)
3. Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

14 października 2019r. (pon)
4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 16 grudnia 2019r. (pon)
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019r.
6. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych 27 stycznia 2020r. (pon)
7. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres 3 lutego 2020r. (pon)
8. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres – apele dla klas 6 lutego 2020r. (czw)
9. Ferie zimowe 10 – 23 lutego 2020r.
10. Posiedzenie Rady  Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w I okresie 24 lutego 2020r. (pon)
11. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020r.
12. Egzamin ósmoklasisty 21,22,23 kwietnia 2020r.
13. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia) 11 maja 2020r. (pon)
14. Święto Patrona Szkoły

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

12 maja 2020r. (wt)
15. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 1,2,3 czerwca 2020r.
16. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 8 czerwca 2020r. (pon)
17. Informacja dla Rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych do 10 czerwca 2020r. (śr)
18. Posiedzenie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 17 czerwca 2020r. (śr)
19. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu – apele dla klas 24 czerwca 2020r. (śr)
20. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych
26 czerwca 2020r. (pt)
21. Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020 26 czerwca 2020r. (pt)
22. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

Plan uroczystości i apeli 2019/2020

L.p. Uroczystość (apel) Data Klasa Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

(sala gimnastyczna)

02.09.2019r.

(pon)

0 – III

godz. 11.30

p. Machalska Renata

oprawa muz. – p. Cyrych Elżbieta

IV – VIII

godz. 10.00

p. Apczyński Michał

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

2. Ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2019r.

(pon)

I

godz. 900

p. Prusińska Marta – prowadzenie;

przygotowanie – zespół n-li klas I

oprawa muzyczna – Sylaba

0,II – VIII

godz. 1100

p. Kijas Monika – przygotowanie
i prowadzenieoprawa muz. – p. Lusawa Łukasz
3. Pasowanie na „Świetliczaka” 24.10.2019r.

(czw)

I p. Zielonka Katarzyna

wychowawcy świetlicy

4. Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel 8.11.2019r.

(pt)

0 – VIII p. Kwiatkowska-Piekarczyk Ewa

p. Smolińska Natalia

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

5. Jasełka. Apel świąteczny. 20.12.2019r.

(pt)

0 – III ks. Włas Paweł

oprawa muz. – Sylaba

IV – VIII p. Skiba Magdalena

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

6. Bal karnawałowy styczeń/luty 2020r. 0 – VIII sekcja dekoracyjna – p. Chojnacka-Nowak Dorota
we współpracy z Radą Rodziców
7. Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący) 06.02.2020r. (czw) 0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Lipska – wicedyrektor
8. Pierwszy Dzień Wiosny.

Szkolny Przegląd Talentów

20.03.2020r.

(pt)

0 – III Samorząd Uczniowski kl. 0-3
IV – VIII Samorząd Uczniowski kl. 4-8
9. Święta Wielkanocne 08.04.2020r.

(wt)

0 – III p. Podhajska Barbara

oprawa muzyczna – Sylaba

IV – VIII p. Wojtyłło Joanna

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

10. Światowy Dzień Ziemi kwiecień 2020r. 0 – III zespół ds. ekologii
IV – VIII
11. Konstytucja 3 Maja 30.04.2020r. (czw) 0 – VIII p. Poduszczak Beata

p. Kossakowska Teresa

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

12. Dzień Patrona 12.05.2020r.

(wt)

0 – VIII p. Pochopień Marzenna
13. XIII Festyn Rodzinny 29.05.2020r.

(pt)

0 – VIII zespół ds. SAS
14. Podsumowanie wyników
w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)
24.06.2020r.

(śr)

0 – III p. A. Ogorzałek – wicedyrektor
IV – VIII p. A. Lipska – wicedyrektor
15. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020r.

godz. 9.00

IV-VII p. Sendek Joanna

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

26.06.2020r.

godz. 11.00

0-III p. Dudek Joanna

oprawa muzyczna – Sylaba

26.06.2020r.

godz. 13.00

VIII p. Wawrzkiewicz Patrycja

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

Font Resize