Dyżur wakacyjny


Dyżur wakacyjny w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

lipiec –sierpień 2019 r.

Harmonogram zapisu na dyżur wakacyjny

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Plan dyżurów przedszkoli w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 r.

Plan dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 r.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

Opłatę w wysokości 11,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:
49 1020 1042 0000 8102 0221 8915

W treści przelewu należy wpisać:
„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka, termin”.
Taki opis jest wymagany do weryfikacji wniosku.

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne


 Strona logowania do systemu:

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action


Font Resize