Doradztwo zawodowe

Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I – prezentacja szkoły


Urząd Dzielnicy Wola we współpracy z Telewizją Polską S.A. przygotował kampanię informacyjną, promującą zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe na Woli.

Zaprezentowane zostaną zawody, specyfika kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów. Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa, emitowanego w każdy piątek (ok. godz. 19:25) i w każdą sobotę (ok. godz. 18:15) od 20 marca do 18 kwietnia 2020 r.

Spoty reklamujące zawody emitowane są codziennie od 16 marca do 19 kwietnia 2020 r. w paśmie przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie (ok. 18:30 i 19:00).

Poniżej szczegółowy plan emisji programu „Profesjonaliści”

Lp. Nazwa szkoły Terminy emisji audycji „Profesjonaliści” Terminy emisji spotów reklamowych „Zostań profesjonalistą”
1. Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych:

– Technikum nr 29 (zawody – technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik reklamy)

20 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

21 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 16 do 22 marca

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1:

-Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły (zawody – technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie)

– Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 (oddział wielozawodowy)

27 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

28 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 23 do 29 marca

3. Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka:

– Technikum Elektroniczne nr 1

(zawody – technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik programista)

3 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

4 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 30 marca do 5 kwietnia

4. Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego:

– Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego (zawody: technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik logistyk)

10 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

11 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 6 do 12 kwietnia

5. Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

– Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka (zawód – technik ortopeda)

– Branżowa Szkoła I stopnia nr 39

(oddziały wielozawodowe: ogólnodostępny i integracyjny)

17 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

18 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 13 do 19 kwietnia


Dni otwarte w warszawskich szkołach ponadpodstawowych: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22028_dni-otwarte-w-warszawskich

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę: https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21979_plan-naboru-do-liceow


Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem koronawirusem w trosce o bezpieczeństwo uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli została podjęta także decyzja o przełożeniu Salonu Lotniczego. Impreza odbędzie się we wskazanym przez organizatorów terminie.

Salon Lotniczy – zaproszenie
Szanowni Rodzice i Uczniowie
Miasto Stołeczne  Warszawa  w  partnerstwie z LS  Airport Services i LS Technics po raz  kolejny wspólnie  organizują Salon Lotniczy LS Academy w dniach 18-19 marca 2020 r. Impreza odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56  w Warszawie. Do udziału w imprezie zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Oferta jest skierowana nie tylko do uczniów, którzy planują swoją karierę zawodową w branży lotniczej, ale wszystkich, którzy są zainteresowani poznaniem nowych technologii. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim promocja warszawskiego szkolnictwa zawodowego, przybliżanie uczniom warszawskich szkół możliwości kształcenia oraz późniejszej pracy w branży lotniczej, zapoznanie uczniów z lotniczym środowiskiem pracy poprzez prezentację instalacji multimedialnej Schody do Twojej Kariery  prezentującej pierwsze na świecie filmy z obsługi naziemnej samolotów wykonane w technologii VR 360. Podczas  imprezy uczniowie nauczyciele będą mogli zapoznać się szczegółowo z ofertami edukacyjnymi szkól kształcących w zawodach technik awionik, technik mechanik lotniczy, logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali. Doświadczyć będą mogli symulacji lotu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, będą mogli wziąć udział w Lotniczym Kole Fortuny, przygotowane zostanie wiele  innych atrakcji i nagród.
Uczniowie szkół podstawowych  m.st. Warszawy
18 marca 2020 r. (środa):
10:00 – 11:30 – I grupa
11:45 -13:15 – II grupa
13:15 -13:45 – III grupa
16.00 -18:00 – otwarte wejście dla zainteresowanych Warszawiaków
19 marca 2020 r. (czwartek):
10:00 -11:30 – I grupa
11:45 -13:15 – II grupa
13:15 -13:45 – III grupa
16.00 – 18:00 – otwarte wejście  dla  zainteresowanych Warszawiaków

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
W trosce o bezpieczeństwo uczniów,  ich rodziców oraz nauczycieli, władze Warszawy zdecydowały o odwołaniu planowanej na ten tydzień Giełdy Zawodów Dobrze wybrane.

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Uprzejmie informuję, że w dniach 11-12 marca 2019 r. w godz. 9.00-19.00 w Pałacu Kultury i Nauki, II piętro, odbędzie się prezentacja zawodów i oferty szkół kształcących w zawodach pn.,,Giełda Zawodów. Dobrze wybrane”. Odbędą się liczne prezentacje, panele i gry edukacyjne, a uczniowie i rodzice odwiedzający stoiska będą mogli skorzystać z porad doradców zawodowych.
Stołeczne szkoły zawodowe kształcą w 70 zawodach, które podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane w podziale na następujące branże:
  • Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka
  • Ekonomia i Handel
  • Transport i Drogownictwo
  • Budownictwo
  • Nowe Technologie
  • Usługi
  • Fotografia i Multimedia
Wstęp wolny dla rodziców od godz. 15.00 do 19.00.
Organizuję wyjście z uczniami na Giełdę Zawodów 12.03.2020 r. (czwartek) w godzinach 10:45-12:15 (zbiórka w szkole o godzinie 9:30).
Bardzo proszę o zwrotną wiadomość z imieniem i nazwiskiem ucznia jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie udziałem swojego dziecka w Giełdzie Zawodów pod moją opieką.
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Frej
Pedagog szkolny

Warszawski System Doradztwa Zawodowego


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2020/2021


 

 

 

 

 

Rodzic jako doradca swojego dziecka


 

Font Resize