Aktualności

Profilaktyka zachorowań na grypę typu A (H1N1)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,
zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

2 – 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (śr, czw, pt) — egzamin ósmoklasisty

12 maja 2020 r. (wtorek) — Święto Patrona

12 czerwca 2020 r. (piątek) — po Bożym Ciele.

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 17.30.

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

Wzór wniosku

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków bezpośrednio przez rodziców drogą elektroniczną dla Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Link do strony: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/d39e63a3

Instrukcja

Font Resize