Kalendarium


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r. (pon)

2.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego cz. II

12 września 2018 r. (śr)

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

15 października 2018 r. (pon)

4.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

10 grudnia 2018 r. (pon)

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

6.

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

18 stycznia 2019 r. (pt)

7.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji za I okres

21 stycznia 2019 r. (pon)

8.

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I okres – apele dla klas

24 stycznia 2019 r. (czw)

9.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

10.

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w I okresie

11 lutego 2019 r. (pon)

11.

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

13.

Święto Patrona Szkoły

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

10 maja 2019 r. (pt)

14.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników nauczania i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ocenami niedostatecznymi (zagrożenia)

13 maja 2019 r. (pon)

15.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

do 3 czerwca 2019 r. (pon)

16.

Informacja dla Rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

do 5 czerwca 2019 r. (śr)

17.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

3, 4, 5 czerwca 2019 r.

18.

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

12 czerwca 2019 r. (śr)

19.

Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu – apele dla klas

19 czerwca 2019 r. (śr)

20.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r. (pt)

21.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019

21 czerwca 2019 r. (pt)

22.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


Plan uroczystości i apeli 2018/2019

L.p.

Uroczystość (apel)

Data

Klasa

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

(sala gimnastyczna)

03.09.2018 r.

(pon)

0 – III

godz. 11.30

p. Lewandowska Magdalena

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

IV – VIII

godz. 10.00

p. Kozak Małgorzata

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

2.

Ślubowanie klas I

Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2018 r.

(pon)

I

godz. 9.00

p. Wolak Aneta – prowadzenie;

przygotowanie - zespół n-li klas I

oprawa muzyczna – Sylaba

0, II – VIII

godz. 11.00

p. Dobkowska Aneta – przygotowanie i prowadzenie

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

3.

Pasowanie na „Świetliczaka”

25.10.2018 r.

(czw)

I

p. Machalska Renata

wychowawcy świetlicy

4.

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
(Tydzień Niepodległej)

5-9.11.2018 r.

(pon-pt)

0 – III

p. Ogorzałek Anna

IV – VIII

p. Lipska Aneta

5.

Jasełka. Apel świąteczny.

21.12.2018 r.

(pt)

0 – III

p. Wojtyłło Joanna, ks. Włas Paweł

IV – VIII

p. Skiba Magdalena

6.

Bal karnawałowy

styczeń 2019 r.

0 – VIII

sekcja dekoracyjna – p. Chojnacka-Nowak Dorota
we współpracy z Radą Rodziców

7.

Podsumowanie wyników  w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)

24.01.2019 r. (czw)

0 – III

p. A. Ogorzałek – wicedyrektor

IV – VIII

p. A. Lipska – wicedyrektor

8.

Pierwszy Dzień Wiosny.

Szkolny Przegląd Talentów

21.03.2019 r.

(czw)

0 – III

Samorząd Uczniowski kl. 0-3

IV – VIII

Samorząd Uczniowski kl. 4-8

9.

Święta Wielkanocne

12.04.2019 r.

(pt)

0 – III

p. Podhajska Barbara

oprawa muzyczna – Sylaba

IV – VIII

p. Rokosz Aneta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

10.

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień 2019 r.

0 – III

p. Zdunek Małgorzata

IV – VIII

p. Parciak Jolanta

11.

Konstytucja 3 Maja

30.04.2019 r. (wt)

0 – III

p. Kiwicz Halina

IV – VIII

p. Zarzycka Małgorzata

12.

Dzień Patrona

10.05.2019 r.

(pt)

0 – VIII

p. Pochopień Marzenna

p. Zielonka Rafał

13.

XII Festyn Rodzinny

31.05.2019 r.

(pt)

0 – VIII

zespół ds. promocji szkoły

14.

Bal ósmoklasistów

czerwiec 2019 r.

VIII

sekcja dekoracyjna – p. Chojnacka-Nowak Dorota
we współpracy z Radą Rodziców

15.

Podsumowanie wyników
w nauce i zachowaniu (apel podsumowujący)

19.06.2019 r.

(śr)

0 – III

p. A. Ogorzałek – wicedyrektor

IV – VIII

p. A. Lipska – wicedyrektor

16.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

21.06.2019 r.

godz. 9.00

IV – VII

p. Chabracka Marta

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz

21.06.2019 r.

godz. 11.00

0 – III

p. Staniszewska Irena

oprawa muzyczna – Sylaba

21.06.2019 r.

godz. 13.00

VIII

p. Wódkowska Ewa

oprawa muz. – p. Lusawa Łukasz