Sala Doświadczania Świata


SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA odgrywa bardzo dużą rolę w prowokowaniu percepcji. W sali tej dzieci poddawane będą odpowiedniej stymulacji w zakresie doświadczania zmysłami za pomocą światła, dźwięku, elementów dotykania a zaangażowanie całej osobowości w proces poznawczy gwarantuje, że stanie się on doznaniem przyjemnym i twórczym, a także relaksującym.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA jest holenderskim przykładem terapii polisensorycznej. Integracja polisensoryczna w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA pozwala na wielozmysłowe poznawanie otoczenia. Ważna jest atmosfera relaksacji, stworzona poprzez odpowiednią muzykę, grę kolorów. Ma ona celu stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami dziecka, likwidację zaburzeń prioproceptywnych, zaburzeń równowagi i poczucia ułożenia własnego ciała, lęku przed wyko­nywaniem różnych czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni, ze zmiana płaszczyzn i poziomów. Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów zakłócają , a często uniemożli­wia­ją nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest uspraw­nianie wszystkich zmysłów: czucia proproceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu, tak aby umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznanie świata.

To dzięki stymulacji wielozmysłowej mózg, otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania i interpretacji. Jednocześnie integruje je ze wcześniejszymi doświadczeniami.

Dzieci, które nie otrzymują wystarczającej ilości bodźców nie rozwijają się prawidłowo. Sty­mu­la­cja polisensoryczna pomaga im w odbiorze wrażeń zmysłowych płynących z ich ciała. Dzięki inte­gra­­cji tych wrażeń dziecko nie tylko uczy się, ale również zdobywa orientację oraz poczucie bezpieczeń­stwa. Dziecko zaczyna rozumieć otaczający je świat, przyjmować go bez lęku.

Głównym założeniem prowadzonych zajęć jest usprawnianie rozwoju psychosomatycznego dziecka, tworzenie prawidłowych schematów, wzorców ruchowych.

Główny cel – poznanie i doświadczenie świata przez zmysły, praca nad aktywacją percepcji:

 • oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku
 • likwidowanie zaburzeń sensorycznych
 • osiąganie stanu relaksacji, odprężenia i wyciszenia
 • lepsze rozumienie otoczenia
 • motywowanie do podejmowania aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej
 • nabieranie świadomości istnienia
 • zwiększa chęć do nawiązania kontaktu
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku.
 • pobudzenie do aktywności psychoruchowej
 • umożliwianie odbioru miłych wrażeń zmysłowych
 • bogacenie doświadczeń dzieci, rozwijanie procesów poznawczych
 • pomaganie w nabywaniu orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni
 • zapewnienie komfortu psychofizycznego i bezpieczeństwa.

  Zakres zmysłowej stymulacji i doznań obejmuje m.in.:

 • przytulanie się do poduszki – przytulanki
 • oddawanie się marzeniom przy muzyce
 • skakanie po muzycznych kwadratach na planszy
 • przyglądanie się bąbelkom wypuszczanym z rurki
 • wpatrywanie się w wiązkę światłowodów.

Metodyka korzystania z Sali oparta jest na holenderskiej metodzie stymulacji zmysłowej – Snoezellen.

Specjalnie zaaranżowana sceneria w SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA i oryginalność oferowanych bodźców odciąga dzieci od zachowań niepożądanych, które na co dzień dezorganizują zajęcia i uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie (autoagresje, stereotypie, głośne krzyki). Dzieci nadpobudliwe wyciszają się i uspokajają. Dzieci bierne i zahamowane wykazują aktywność, chęć poznawania i działania.