Historia


Historia Szkoły Podstawowej nr 42 sięga początków dwudziestolecia międzywojennego. Właśnie wtedy powstał pierwszy budynek placówki - barak pobudowany u zbiegu ulic: Marywilskiej i Toruńskiej, pośród wielu innych baraków dla bezdomnej ludności Annopola. Do szkoły uczęszczały dzieci ich mieszkańców. Początkowo liczba uczniów w siedmiu oddziałach nie przekraczała prawdopodobnie dwustu. Dokładne dane nie są znane, ponieważ w czasie działań wojennych, w okresie zdobywania Pragi w 1944 roku, barak spłonął wraz z całą dokumentacją szkolną. W związku z tym jedynymi źródłami wiedzy o najdawniejszej historii Czterdziestej Drugiej są wspomnienia nauczycieli i absolwentów oraz zapisy w kronice prowadzonej od września 1967 roku. Z powodu rozszerzenia obwodu szkoły poprzez przyłączenie do niego kolonii: Ugory i Stefanówek oraz Żerania Wschodniego (po 1934 roku), barak okazał się zbyt mały. Władze oświatowe przystąpiły do budowy dwupiętrowego budynku, który w ciągu roku szkolnego 1937/1938 został wykończony i oddany do użytku. Lekcje w nowej siedzibie prowadzone były tylko przez kilka miesięcy, ponieważ po wkroczeniu Niemców do Warszawy w 1939 roku, został zajęty przez władze okupacyjne i przeznaczony na warsztaty rzemieślnicze (krawieckie i szewskie). Dzieci nadal uczyły się w dawnym baraku szkolnym, aż do czasu jego spalenia. Wróciły do właściwego budynku dopiero po wyzwoleniu Pragi w 1944 roku. W roku szkolnym 1944/45, po przygotowaniu zdewastowanego gmachu przy Toruńskiej 23 do przyjęcia uczniów, przystąpiono do nauki. W tym czasie w siedmiu oddziałach uczyło się ok. dwustu kilkudziesięciu dzieci. W miarę stabilizacji ludności ich liczba stale rosła, a zniszczony budynek doprowadzano do stanu używalności (naprawiano większe uszkodzenia muru, usuwano niewypały bomb lotniczych). W ro¬ku 1947 przyłączono do obwodu szkoły Pelcowiznę, łącząc Szkołę 113 i Białołękę Wieś, która stała się filią SP 42. Przyczyną nagłego wzrostu ilości dzieci w obwodzie szkolnym było powstawanie nowej dzielnicy Warszawy - Nowego Bródna. W czasie wyżu demograficznego w roku szkolnym 1953/54 liczba uczniów sięgała już ponad sześciuset dzieci (w osiemnastu oddziałach) i nadal rosła. W roku szkolnym 1966/67 do szkoły uczęszczało już prawie tysiąc uczniów (25 oddziałów). Bywały też lata, w których mieliśmy w szkole prawie dwa tysiące dzieci. Dopiero w miarę powstawania nowych szkół na Bródnie liczba uczniów SP 42 zaczęła się nieco zmniejszać. SP 42 przez wiele lat dzieliła budynek z Zespołem Szkól Zawodowych o kierunku krawieckim. Szkoła podstawowa zajmowała pierwsze piętro, szkoła zawodowa natomiast drugie piętro. Ze względu na bardzo niewielką salę gimnastyczną, z której korzystali uczniowie szkoły podstawowej, szkoły zawodowej i czasami przedszkole, uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego ćwiczyli na korytarzach i klatkach schodowych. Pomimo tak trudnych warunków lokalowych dzieci garnęły się do sportu. Aby podnieść poziom sportowy powstających drużyn, uczniowie naszej szkoły korzystali z hal sportowych różnych klubów – SKRY, AWF, GWARDII, a nawet dojeżdżali do hali Znicza Pruszków i Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. Wyniki sportowe SP 42 były coraz wyższe.

Z naszej szkoły na areny sportowe polskie i międzynarodowe wyszli:
Anna Maciołek (I liga Skra Warszawa),
Ewa Choińska (AWF Warszawa),
Krzysztof Ogonowski (AWF Warszawa),
Ireneusz Lipiński (AWF Warszawa),
bracia Skrzecz (olimpijczycy boks – Gwardia Warszawa).

W sierpniu 1973 roku w związku z budową Trasy Toruńskiej Czterdziestą Drugą przeniesiono z ulicy Toruńskiej 23 do budynku przy Żuromińskiej 4. W tym samym roku powstał w szkole zwyczaj pasowania na ucznia i uroczystego ślubowania pierwszoklasistów. Po dwóch latach intensywnych przygotowań placówce nadano imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Miało to miejsce 12 maja 1976 r. W tym samym dniu Szkoła Nr 42 otrzymała sztandar ufundowany przez Elektrociepłownię Żerań. Podjęto również decyzję, że hymnem szkoły będzie wiersz Gałczyńskiego „Warszawa" z muzyką Stefana Pruszkowskiego. 12 maja stał się świętem szkoły, które obchodzone jest uroczyście w każdym kolejnym roku. W związku z nadaniem imienia Gałczyńskiego uczniowie naszej szkoły pogłębiali wiedzę o Patronie, spotykając się z żoną poety - Natalią i córką - Kirą, która do dziś jest prawdziwą przyjaciółką placówki i często ją odwiedza, starając się przybliżać kolejnym rocznikom postać swojego ojca. Sport zawsze stanowił ważny punkt wychowania. Przyniósł sukcesy nie tylko szkolne, ale również pozaszkolne. Najważniejszą dyscypliną była piłka ręczna. W roku szkolnym 1973/1974 szkoła zdobyła Mistrzostwo Warszawy w piłce ręcznej dziewcząt. Utworzono klasę sportową, której wychowawcą został Wiesław Brengos – wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w SP 42, trener piłki ręcznej, wielokrotnie odznaczony za krzewienie sportu i osiągnięcia w tej dziedzinie. W 1976 roku dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Polski również w piłce ręcznej. Każdy kolejny rok przynosił nowe sukcesy sportowe. W 1979 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja XIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, podczas której ówczesny kurator oświaty wręczył naszym zawodnikom puchar za osiągnięcia sportowe. W październiku roku szkolnego 1976/77 Szkoła Podstawowa Nr 42 znów została przeniesiona do nowego budynku - przy ulicy Balkonowej 2/4, w którym mieści się do dziś. Bardzo ważnym momentem w historii szkoły było przyjęcie do niej pierwszych niepełnosprawnych uczniów. Miało to miejsce w roku 1989. Potem, od roku szkolnego 1991/92, pojawiły się dzieci na wózkach inwalidzkich. W szkole zaczęły powstawać klasy integracyjne, zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający. Obecnie mamy 11 oddziałów integracyjnych. Dzieci niepełnosprawne uczęszczają też do klas ogólnodostępnych w ramach tzw. nauczania włączającego. W roku szkolnym 2006/2007 zmieniona została nazwa szkoły. Brzmi ona następująco: Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi.

Czterdziesta Druga od początku swojego istnienia była placówką bardzo gościnną. Bywali u nas znani absolwenci:
pięściarze bracia Grzegorz i Paweł Skrzecz, 
olimpijczyk - Władysław Kozakiewicz.

Podejmowaliśmy u siebie gości z Bułgarii, dawnej Czechosłowacji, Węgier, Finlandii, Wielkiej Brytanii. W roku 1987 szkołę odwiedził prof. Henryk Bednarski - ówczesny Minister Edukacji Narodowej.

W szkole gościli również m.in.:
aktorzy: Richard Wilson, Władysław Grzywna, Zofia Czerwińska, Emilia Komarnicka, Julia Wyszyńska, Krystyna Sienkiewicz, Teresa Lipowska, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Maciej Brzoska, Eliza Borowska, Justyna Bojczuk. Karol Osentowski,
politycy: Prof. Leszek Balcerowicz, Senator Marek Borowski, Prezydent Bronisław Komorowski,
satyrycy: Jacek Fedorowicz,
reżyserzy: Krzysztof Zanussi,
piosenkarze: Majka Jeżowska, Danuta Błażejczyk,
dziennikarze: Michał Cholewiński, Maciej Adamiak, Marta Manowska, Conrado Moreno,
pisarze: Kira Gałczyńska, Marcin Brykczyński,
finaliści konkursu Mister Polski: Rafał Jonkisz, Szymon Rus, Jakub Kucner,
uczestnicy programów telewizyjnych: Rafał Kowal, Grzegorz Bardowski, Anna Warachim.

Krystyna SIenkiewiczKrystyna Sienkiewicz
rok szkolny 2015/2016

Krzysztof ZanussiKrzysztof Zanussi
rok szkolny 2014/2015

Maciej BrzoskaMaciej Brzoska
rok szkolny 2014/2015

Julia WyszyńskaJulia Wyszyńska
rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

Profesor Leszek Balcerowicz Profesor Leszek Balcerowicz 
18.05.2011 r.

Prezydent Bronisław KomorowskiPrezydent Bronisław Komorowski
28.04.2016 r.

Maja Komorowska Maja Komorowska
rok szkolny 2015/2016

Finaliści konkursu Mister Polski Rafał Jonkisz, Szymon Rus, Jakub KucnerFinaliści konkursu Mister Polski
Rafał Jonkisz, Szymon Rus, Jakub Kucner
rok szkolny 2015/2016

Andrzej SewerynAndrzej Seweryn
rok szkolny 2015/2016

Emilia KomarnickaEmilia Komarnicka
rok szkolny 2014/2015

Zofia CzerwińskaZofia Czerwińska
23.02.2016 r.

Richard WilsonRichard Wilson
rok szkolny 2015/2016

Karol OsentowskiKarol Osentowski
rok szkolny 2014/2015

Od początku istnienia Czterdziestej Drugiej ważną rolę odgrywał w niej sport. Uczniowie wielokrotnie święcili triumfy w różnych dyscyplinach sportowych. Tak jest i dziś. Świadczą o tym puchary, zgromadzone w gablotach znajdujących się tuż przy wejściu. Kolejna dyscyplina, w której szkoła się wyróżniała, to pływanie. Ogromne znaczenie miało tu powstanie w 1983r. sąsiadującego z placówką basenu przy ulicy Balkonowej. Na jego miejscu powstała niedawno nowoczesna pływalnia. Sport nie jest jedyną dziedziną, w której uczniowie szkoły odnoszą sukcesy. Z każdym rokiem przybywa nagród i dyplomów zdobywanych przez laureatów licznych konkursów: recytatorskich, ortograficznych, literackich, plastycznych, matematycznych, języka angielskiego, muzycznych i wokalnych. Od 1994r. uczniowi klasy szóstej, który osiąga najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, pracuje społecznie i reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach, jest przyznawana Nagroda Patrona. Jej otrzymanie jest najwyższym szkolnym wyróżnieniem. Do udziału w zawodach i konkursach uczniowie przygotowują się, zdobywając wiedzę na lekcjach oraz w czasie licznych zajęć pozalekcyjnych, które są prowadzone w szkole. W trakcie zajęć koła dziennikarskiego powstaje redagowana przez uczniów gazetka szkolna GAŁKA, a Samorząd klas młodszych redaguje gazetkę SZKOLNE KORYTARZE. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na naukę, ale i na zabawę oraz wypoczynek. W tradycję Czterdziestej Drugiej wpisały się wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki, bale szóstoklasistów, wizyty w kinach, teatrach i muzeach. Uczniowie biorą też chętnie udział w wielu akcjach charytatywnych, pomagają domom dziecka, szpitalom, hospicjom, schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Od wielu lat tradycją stała się współpraca z Parafią pw. Świętej Siostry Faustyny, policją, strażą miejską, ośrodkiem pomocy społecznej, poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Obecnie w szkole uczy się ponad ośmiuset uczniów pod kierunkiem i opieką ponad osiemdziesięciu nauczycieli, niejednokrotnie będących absolwentami tej placówki. Dyrektorem szkoły od października 2006r. jest pani Anna Nadolska - Buczyńska.


 Oferta edukacyjna placówki.

Obecnie w szkole uczy się 811 uczniów w 37 oddziałach. W 2009 roku zakończono gruntowną modernizację placówki, dzięki której budynek zyskał nowy, atrakcyjny wygląd. Nasze sale dydaktyczne są nowoczesne, dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb uczniów. W szkole znajdują się: pracownie specjalistyczne, Sala Doświad-czania Świata, Sala Integracji Sensorycznej, sale komputerowe, biblioteka z Centrum Multimedialnym, stołówka, sklepik szkolny. W SP 42 odbywa się wiele imprez kulturalnych – Dzień Patrona, spotkania z ciekawymi ludźmi, Festyn Rodzinny, akcje charytatywne, konkursy. Na co dzień uczniami opiekują się specjaliści m.in.; psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej. Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

W obecnym roku szkolnym zajęcia pozalekcyjne to m.in.:
zajęcia taneczne Tazaro;
zajęcia karate;
zajęcia judo;
język angielski;
piłka siatkowa;

Koła zainteresowań dla klas 1-3:
ortograficzne, recytatorsko – teatralne, teatralne, języka angielskiego (dla klas 1-2 i 2-3), języka angielskiego Wars i Sawa (dla klas 2 i 3), języka włoskiego, szachowe dla początkujących, szachowe dla zaawansowanych, informatyczne, matematyczne, matematyczne Warsa i Sawy, kreatywne Wars i Sawa, sztuka Wars i Sawa, ekologiczne, origami, plastyczne, coś z niczego -  z wykorzystaniem materiałów surowców wtórnych, zdrowego odżywiania, nauka gry na gitarze, chór, zespól Sylaba.

Koła zainteresowań dla klas 4-6:
polonistyczne, humanistyczno – polonistyczne Wars i Sawa, dziennikarskie, biblioteczne z elementami dziennikarstwa, scrabble, języka angielskiego, włoskiego, języka hiszpańskiego Wars i Sawa, ekologiczne, przyrodniczo – geologiczne, przyrodnicze, techniczne, szachowe dla początkujących, szachowe dla zaawansowanych, matematyczne, matematyczne Wars i Sawa, informatyczne, komunikacyjne, kreatywne, trening twórczego myślenia, doradztwo zawodowe, chór, wolontariat, SKS, udzielania pierwszej pomocy.

Koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli wychowawców świetlicy:
piłka nożna, zajęcia ruchowe, edukacja przez ruch, pierwsza pomoc, zajęcia czytelnicze, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, techniki szybkiego czytania, bajkoterapia, scrabble, origami, plastyczne, rękodzieło, decoupage.
Uczniowie mogą również korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych na poziomie klas 1-3 oraz 4 – 6 przede wszystkim z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Organizowane są również zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Dodatkowo w szkole powstają nowe przestrzenie uczenia się (kąciki). Są to między innymi:

codzienne spotkania z Patronem Szkołycodzienne spotkania z Patronem Szkoły
codzienne spotkania z Patronem Szkoły – Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim

 zabawy logopedyczne i wierszyki łamiące języki 
zabawy logopedyczne i wierszyki łamiące językizabawy logopedyczne i wierszyki łamiące języki
zabawy logopedyczne i wierszyki łamiące języki

tabliczka mnożenia, miary kątówtabliczka mnożenia, miary kątówtabliczka mnożenia, miary kątów
tabliczka mnożenia, miary kątów

na sportowona sportowo
na sportowo

spotkania z książką, czasopismami….spotkania z książką, czasopismami….
spotkania z książką, czasopismami….

telewizyjnie i edukacyjnietelewizyjnie i edukacyjnie

szachyszachy

nauka przez zabawęnauka przez zabawęnauka przez zabawęnauka przez zabawę
nauka przez zabawę

elementy Montessorielementy Montessorielementy Montessori

język angielski na wesołojęzyk angielski na wesoło

doświadczanie poprzez zmysłydoświadczanie poprzez zmysłydoświadczanie poprzez zmysły


 Certyfikaty i wyróżnienia 

Szkoła zdobyła wiele wyróżnień i certyfikatów, które świadczą o wielkim zaangażowaniu całej społeczności szkolnej. Są to m.in.:
Szkoła z pomysłemHonorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy za wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych ,,Szkoła z pomysłem"

Certyfikat WARS I SAWA - Warszawski System Wspierania UzdolnionychCertyfikat WARS I SAWA - Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

Szkoła Odkrywców TalentówSzkoła Odkrywców Talentów

  Nagroda Janusza KorczakaNagroda Janusza Korczaka
Nagroda Janusza Korczaka 

Szkoła Przyjazna Uczniom z DysleksjąSzkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

Coroczne certyfikaty Szkoły Zaangażowanej SpołecznieCoroczne certyfikaty Szkoły Zaangażowanej Społecznie

Innowator roku 2011 w Oświacie – III miejsce w kategorii „Innowacyjna Szkoła”Innowator roku 2011 w Oświacie – III miejsce w kategorii „Innowacyjna Szkoła”

Certyfikat „Szkoła bez przemocy”Certyfikat „Szkoła bez przemocy”
Certyfikat „Szkoła bez przemocy”

Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti - Certyfikat Polskiego Towarzystwa DysleksjiProgram Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti - Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji

modernizacja roku 2008modernizacja roku 2008
modernizacja roku 2008

Corocznie składamy wnioski o przyznanie „Orła Targówka” – prestiżowej nagrody przyznawanej corocznie przez Burmistrza Dzielnicy Targówek uczniom targówkowskich szkół.

Obecnie mamy dwóch laureatów:
Katarzyna Ogorzałek rok szkolny 2011/2012
Klimaszewska Weronika rok szkolny 2012/2013

Przystąpiliśmy do wielu programów. Są to m.in.:
SAS – Szkoły Aktywne Społecznie;
„Edukacja poprzez Szachy – Wars i Sawa grają w szachy”;
Klub Szkół Unicef;
Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych;
Szkoła Promująca Zdrowie.

pierwsza w Polsce szkoła środowiskowaRysunek przedstawia pierwszą w Polsce szkołę środowiskową. W głębi urządzenia   i obiekty sportowe. Rys. mgr inż. archw. S. Fijałkowski

  Pracowita klasa sportowa 1977 r.Pracowita klasa sportowa 1977 r.
Pracowita klasa sportowa 1977 r.

  Dzień Sportu 1977 r. druga z lewej Dyrektor Wiesława Arana - Dybowska
Dzień Sportu 1977 r. druga z lewej Dyrektor Wiesława Arana - Dybowska

Obóz sportowy Obóz sportowy – Ośrodek Wczasowo – Wypoczynkowy Kuratorium Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy w Gawrych – Rudzie lub Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy „Binduga” w Broku pierwsza Agnieszka Zienkiewicz, przedostatnia Agnieszka Lis – późniejsze kadrowiczki – piłka ręczna

Spotkanie z olimpijczykami – braćmi SkrzeczSpotkanie z olimpijczykami – braćmi Skrzecz pierwszy z lewej Wiesław Brengos wielki propagator kultury fizycznej, trener piłki ręcznej wielu pokoleń 

  Nadanie szkole imienia 12.05.1976 r.
Nadanie szkole imienia 12.05.1976 r.

  Zatwierdzenie Kodeksu Ucznia 1976 r. Dyrektor Wiesława Arana - Dybowska
Zatwierdzenie Kodeksu Ucznia 1976 r. Dyrektor Wiesława Arana - Dybowska

Przygotowania do nadania imienia szkolePrzygotowania do nadania imienia szkole

  W domu patrona 8.04.1976 r. żona patrona Natalia Gałczyńska
W domu patrona 8.04.1976 r. żona patrona Natalia Gałczyńska

  Przekazanie sztandaru przez zakład opiekujący się szkołą  - Elektrociepłownię „Żerań”
Przekazanie sztandaru przez zakład opiekujący się szkołą  - Elektrociepłownię „Żerań”

  Ślubowanie na sztandar szkoły 12.05.1976 r.
Ślubowanie na sztandar szkoły 12.05.1976 r.

  Ślubowanie klas pierwszych 03.09.1976 r.
Ślubowanie klas pierwszych 03.09.1976 r.

 Dyrektor Wiesława Arana – Dybowska podczas otwarcia XIII WOM w SP 42Dyrektor Wiesława Arana – Dybowska podczas otwarcia XIII WOM w SP 42

  List Kiry Gałczyńskiej do uczniów SP 42 1980 r.
List Kiry Gałczyńskiej do uczniów SP 42 1980 r.

  Klasy pierwsze 1986 r.Klasy pierwsze 1986 r.Klasy pierwsze 1986 r.
Klasy pierwsze 1986 r.


 Galeria zdjęć

stara tarcza szkoły

Czterdziesta druga dawniej i dziś

  Pierwszy budynek szkoły na Annopolu
Pierwszy budynek szkoły na Annopolu
(zdjęcie, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości architekta – p. Zygmunta Kupniewskiego)

najskromniejszy z budynków szkolnychPółkolonie w szkole na Annopolu rok 1941Półkolonie w szkole na Annopolu rok 1941

Budynek szkoły przy ulicy Toruńskiej 23Budynek szkoły przy ulicy Toruńskiej 23

 Budynek szkoły przy ulicy Żuromińskiej 4
Budynek szkoły przy ulicy Żuromińskiej 4

  Budynek szkoły przy ulicy Balkonowej 2/4 dawniej
Budynek szkoły przy ulicy Balkonowej 2/4
dawniej

Budynek szkoły przy ulicy Balkonowej 2/4 w czasie remontuw czasie remontu

Budynek szkoły przy ulicy Balkonowej 2/4  i dziśi dziś

 Spotkania z żoną
Spotkania z żoną

i córką poetyi córką poetyi córką poetyi córką poety

  Uroczystość nadania imienia K. I. Gałczyńskiego
Uroczystość nadania imienia K. I. Gałczyńskiego

  Poświęcenie sztandaru szkoły
Poświęcenie sztandaru szkoły

  Pamiątkowa tablica w holu szkoły
Pamiątkowa tablica w holu szkoły

Poświęcona Patronowi tablica na półpiętrzePoświęcona Patronowi tablica na półpiętrze

 Wybitni goście w SP 42

Bracia Paweł i Grzegorz SkrzeczBracia Paweł i Grzegorz Skrzecz

  Władysław Kozakiewicz
Władysław Kozakiewicz

  Ewelina Flinta - piosenkarka
Ewelina Flinta - piosenkarka

Teresa Lipowska - aktorkaTeresa Lipowska - aktorka

Richard Wilson - aktor szkockiRichard Wilson - aktor szkocki

 Nasi sportowcy 

Nasi sportowcy dawniejNasi sportowcy dawniejdawniej

Nasi sportowcy i dziśNasi sportowcy i dziśi dziś

Chór szkolny 

Chór szkolny dawniejdawniej

Chór szkolny wczorajwczoraj

Chór szkolny i dziśi dziś

 GAMA

GAMAGAMA 2

GAMA 2SYLABA

SYLABASYLABASYLABABale karnawałowe  

Bale karnawałowe dawniejdawniej

Bale karnawałowe i dziśi dziś

 Ślubowanie klas I 

Ślubowanie klas I dawniejdawniej

Ślubowanie klas I i dziśi dziś

Bale absolwentów

Bale absolwentów dawniejdawniej 

Bale absolwentów dziśi dziś

Uczniowie SP 42 

Uczniowie SP 42 dawniejdawniej

Uczniowie SP 42 dziśi dziś

 Nauczyciele 

Nauczyciele dawniejdawniej

Nauczyciele nieco bardziej dziśnieco bardziej dziś

Nauczyciele całkiem dziśNauczyciele całkiem dziśi całkiem dziś

SZKOŁA DAWNIEJ I DZISIAJ

Nasza szkoła dzisiaj 


Kierownicy i Dyrektorzy SP 42

1944 – 1945 Stanisław Stanisławski
1945 – 1948 Irena Filipowicz
1948 – 1955 Józef Chmielewski
1955 – 1958 Cecylia Witkowska
1958 – 1969 Janina Zawadzka
1969 – 1971 Maria Kołacin
1971 – 1984 Wiesława Arana – Dybowska
1984 – 1987 Barbara Jakubczak
1987 – 1997 Anna Świecka
1997 – 2006 Małgorzata Piszczoła
2006 – obecnie Anna Nadolska - Buczyńska