Aktualności

15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalił dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 tj. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa) egzamin ósmoklasisty.
W tych dniach na dzień dzisiejszy nie będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ze względu na strajk nauczycieli.
O każdej zmianie będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem e-dziennika i komunikatem na stronie internetowej szkoły.

12 kwietnia 2019 r. – zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 12 kwietnia 2019 r. przewidujemy w dalszym ciągu zawieszenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych związanych ze strajkiem nauczycieli.

Stołówka

Posiłki w trakcie trwania strajku będą wydawane przez stołówkę do godz 14.00

Zawieszenie zajęć

9 kwietnia 2019 r. – zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 9 kwietnia 2019 r. przewidujemy w dalszym ciągu zawieszenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych związanych ze strajkiem nauczycieli.

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Szkoły znajdziecie Państwo “Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Klauzula informacyjna

Font Resize