Skład i Regulamin


Klasy 1 – 3:

Przewodnicząca – Zuzanna Laszczyk
Zastępca przewodniczącego – Natalia Łasek
Zastępca przewodniczącego – Leon Pawłowski

Klasy 4 – 8:

Przewodniczący –  Gabriela Radzka
Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Szmalc
Zastępca przewodniczącego – Gayatri Babkiewicz


 Regulamin Samorządu Uczniowskiego