Opiekunowie


Klasy 0 - 3:

Michalina Ziątek
Marta Prusińska
Madalena Lewandowska

Klasy 4 – 8:

Marta Chabracka
Patrycja Wawrzkiewicz
Małgorzata Kozak
Natalia Olejniczak