Samorząd Uczniowski


 Dnia 20 września 2018r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego kl. 4-8. Spośród trzech kandydatów uczniowie wybrali Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców. W wyniku głosowania, 288 głosów otrzymała Gabriela Radzka i to ona po raz drugi objęła stanowisko Przewodniczącego. Jej Zastępcami zostały Aleksandra Szmalc - 54 głosy oraz Gayatri Babkiewicz - 32 głosy.

 Poniżej zamieszczamy spoty wyborcze Naszych Kandydatek : )

 Gabriela Radzka 8B:

Aleksandra Szmalc 7A:


 Gayatri Babkiewicz 7B: