Rekrutacja 2019/2020


Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli
i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic

Wykaz telefonów


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Adres elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl


Rekrutacja do klas I

Harmonogram dla rodziców

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu

Zasady przyjęć do klas I 

Informacje dotyczące rekrutacji

Adres elektronicznej rekrutacji do klas I

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl 


 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych w procesie rekrutacji