Aktualności


 Piknik z okazji Światowego Dnia Wody  

Piknik z okazji Światowego Dnia Wody  


Wszechnica Edukacyjna

Wszechnica Edukacyjna

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

Środa 27 marca 2019 r.

0a – godz. 18.00 s. 38
0b – godz. 18.00 s. 39
0c – godz. 17.30 s. 36

1a – godz. 17.00 s. 31
1b – godz. 17.00 s. 30
1c – godz. 18.00 s. 32
1d – godz. 18.00 s. 30

2a – godz. 18.00 s. 35
2b – godz. 17.00 s. 32
2c – godz. 17.00 s. 35
2d – godz. 18.00 s. 31

3a – godz. 17.00 s. 33
3b – godz. 18.00 s. 33
3c – godz. 17.00 s. 29

4a – godz. 17.00 s. 54
4b – godz. 17.00 s. 52
4c – godz. 17.00 s. 40
4d – godz. 17.00 s. 43
4e – godz. 17.00 s. 47

5a – godz. 17.00 s. 59
5b – godz. 17.00 s. 58
5c – godz. 17.00 s. 51
5d – godz. 17.00 s. 48
5e – godz. 18.00 s. 43
5f – godz. 17.00 s. 56

6a – godz. 17.00 s. 60
6b – godz. 18.00 s. 40
6c – godz. 18.00 s. 48
6d – godz. 17.00 s. 50

7a – godz. 17.00 s. 63
7b – godz. 17.00 s. 49
7c – godz. 17.00 s. 41

 O godz. 18.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas 8 dotyczące egzaminu ósmoklasisty.
Bezpośrednio po spotkaniu odbędą się zebrania z Rodzicami w następujących salach:

8a – s. 58
8b – s. 49
8c – s. 59
8d – s. 56

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w godz. 17.00 - 19.00


Zajęcia otwarte dla Rodziców i Dzieci – kandydatów do szkoły

06.03. (środa) – 9 lekcja (15.50-16.35)
kl. 1d p. Wolak Aneta – s. 30

14.03. (czwartek) – 8 lekcja (14.55-15.40)
kl. 1a (integr.) p. Ziątek Michalina – s. 31

18.03. (poniedziałek) – godz. 14.00
kl. 0c p. Gąska – s. 39

29.03. (piątek) – godz. 14.00
kl. 0a (integr.) p. Prusińska – s. 38


 Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

31 października 2018 r. (środa)

2 listopada 2018 r. (piątek)

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa) – egzamin ósmoklasisty

2 maja 2019 r. (czwartek)

10 maja 2019 r. (piątek) – Święto Patrona.

Jednocześnie informujemy, iż w wyżej wymienionych dniach zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.30. 


PEDIKULOZA
czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
List intencyjny do rodziców - wszawica nie zmora - ferii nie pokona
Broszura dla Rodziców
Ulotka
Plakat


Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

 

Wzór wniosku


Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Szkoły znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA