SP 42 w Wawszawie
elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO


Dostęp do e-dziennika

---------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2015r. e-dziennik zostanie zablokowany ze

względu na zmianę Librus Synergia.


W związku z tym zapraszamy Państwa w dniu 1 września 2015 r. lub podczas

pierwszego zebrania z Wychowawcami po odbiór nowych haseł.


Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Podręczniki

-----------------


Szkolny zestaw podręczników dla klas 0 - 6 na rok szkolny 2015/2016 >>> zobacz

 


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek zaprasza do bezpłatnego korzystania z obiektów w ramach programu „Lato w mieście” w terminie 29.06. - 31.08.2015r.

----------------------------------------------------------------Dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych w SP42

 

29 czerwca - 17 lipca 2015 r.

-------------------------------------------


Zapisy do dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą

prowadzane, tak jak dotychczas, poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do dyżurującej placówki.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/szkoły, a następnie

dzieci z innych przedszkoli i szkół w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.


Harmonogram zapisów:

  • od 11 do 22  maja 2015 r. - dyżurujące przedszkola i szkoły będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

  • 28 maja 2015 r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

  • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców / prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.


Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny >>> pobierz

Akcja „Lato w mieście” dla dzieci z klas I - VI


29 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

------------------------------------------------Otwarte boiska w SP 42 od 1 kwietnia do 31 października 2015 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Boisko do piłki nożnej

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

Boisko do koszykówki

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

 

Pozostałe otwarte boiska na terenie dzielnicy Targówek znajdziesz tu >>> zobacz

 

Regulamin korzystania z otwartych boisk dla mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

>>> pobierz


Program dla rodzin wielodzietnych

----------------------------------------------------

 

Informujemy Państwa, że 16 czerwca weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia    

27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Więcej informacji na stronie


Komitet Ochrony Praw Dziecka

-----------------------------------------------


Zaproszenie dla matek dzieci krzywdzonych do udziału w grupie wsparciowo - terapeutycznej, a ich dzieci

do udziału w indywidualnym treningu kontroli agresji. Spotkania grupy będą prowadzone przez 8 miesięcy, w każdą środę w godzinach 18.00 - 20.00 w okresie od 5 listopada 2014r. do 24 czerwca 2015r.

Więcej informacji >>> pobierz


Wszawica
---------------

Szanowni Państwo,
    W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.
        Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji współnie z Biurem Polityki Zdrowo-
tnej: To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." >>> pobierz

Ubezpieczenia dzieci

-------------------------------


Wniosek roszczenia >>> pobierz

Załącznik do wniosku roszczenia >>> pobierz


Warunki ubezpieczenia dzieci >>> pobierz

 

Wysokość świadczeń z tytułu powstania trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku >>> pobierz

Wysokość świadczeń z tytułu złamania >>> pobierz

Wysokość świadczeń z tytułu rehabilitacji i pakietu Assistance >>> pobierz
Wysokość świadczeńz tytułu zwichnięcia >>> pobierz

 

        Osoba odpowiedzialna w szkole - wicedyrektor p. Aneta Lipska