SP 42 w Wawszawie
elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO


Jordankowe zajęcia teatralne

 

Zapraszam na warsztaty teatralne , podczas których uczestnicy poznają różne techniki wyrazu scenicznego i spróbują się ich nauczyć.


Zmierzymy się z:

- ładnym aktorskim mówieniem

- wyrażaniem emocji swoim ciałem

- zmianą głosu w zależności od roli

- plastyką ruchu scenicznego

- animowaniem formy teatralnej


Startujemy spotkaniem pokazowym 8 października 2015r. o godzinie 17.00 w sali lustrzanej VIII Ogrodu Jordanowskiego


*warunkiem odbywania się zajęć jest zebranie grupy minimum 5 osób.


Jordankowe zajęcia teatralne >>> zobacz


Forum Rady Rodziców


Forum Rady Rodziców >>> zobacz


Dzielnicowy konkurs instrumentalny "Targówek Elsnerowi"


Regulanim konkursu >>> zobacz


"Orzeł Targówka"


Nagroda Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy – mosiężna statuetka „Orzeł Targówka” - przyznawana jest uczniom uczęszczającym do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy odznaczających się najwyższymi wynikami w nauce, sukcesami w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach oraz charakteryzujących się wzorową postawą uczniowską i aktywnością społeczną.


Pismo Burmistrza >>> zobacz


Zostań Gwiazdą Sportu na PGE Narodowym


 

Ideą wydarzenia "Zostań Gwiazdą Sportu na PGE Narodowym" jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej poprzez udowodnienie, że sport to nie tylko zdrowie, ale także świetnarozrywka. Hale wystawowe przy PGE Narodowym wypełnią się ponad 30 dyscyplinami sportowymi różnego typu, od najbardziej popularnych takich jak piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna i lekkoatletyka, po mniej znane jak futbol amerykański, lacrosse czy unihokej.

Na dzieci czekają konkursy sportowe przygotowane przez animatorów każdej z dyscyplin, wśród których nie zabraknie popularnych sportowców takich jak zawodowy mistrz świata federacji WBO, WBA, IBF w kat. półciężkiej - bokser Dariusz "Tiger" Michalczewski czy dwukrotny mistrz świata wpływaniu - Radosław Kawęcki. Za udział w rywalizacji na interaktywnych stanowiskach dzieci będą mogły otrzymać odznakę programów aktywizujących Ministerstwa Sportu i Turystyki (Mały Mistrz, Multisport) oraz kampanii społecznej "Stop zwolnieniom z WF-u".
Dzieci, które zgromadzą największą liczbę odznak, zdobędą atrakcyjne nagrody. Każde dziecko za udział w zawodach otrzyma drobny podarunek od organizatorów. Rodziny będą mogły dopingować swoje pociechy z trybun umieszczonych przy każdej konkurencji, posilić się w strefie cateringu oraz odpocząć w specjalnej strefie.
Na wszystkie dzieci i ich rodziny, oprócz rywalizacji sportowej, czeka moc atrakcji: pokazy football freestyle z udziałem mistrzów świata i Europy, rock'n'rolla akrobatycznego i zumby oraz spotkania ze znanymi sportowcami. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie także Ministra Sportu i Turystyki Adama Korola, który wręczy nagrody zwycięzcom konkursu oraz weźmie aktywny udział w rywalizacji z pozostałymi sportowcami. Około godziny 18 nastąpi uroczyste zakończenie imprezy uświetnione występem zespołu Big Cyc.


Zasady wydawania duplikatów legitymacji oraz pobierania opłat

za te czynności

 

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

-   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.)

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
 2. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.
 3. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.
 4. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzic ucznia może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat – do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły >>> pobierz
 5. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania).
 6. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 7. Termin wykonania duplikatu legitymacji wynosi do 7 dni roboczych.
 8. Duplikat odbiera Rodzic ucznia w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty.
 9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 10. Opłatę za duplikat należy dokonać przelewem bankowym na rachunek:

52 1030 1508 0000 0005 5081 1014

 

Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego

 

ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa

 

Tytułem: Duplikat legitymacji (imię, nazwisko, klasa)


Nowy skład Rady Rodziców


więcej informacji >>> zobacz


Informacja o stypendium szkolnym 2015/2016


 • kwota netto max 514,00 zł / os. w rodzinie
 • stypendium składać do dnia 15 października do godz. 13.00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I - VI w roku szkolnym 2015 / 2016


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych >>> zobacz


DK Zacisze zaprasza ...

 

Młodzieżowe Studio Teatralne >>> zobacz

Mali Einsteini >>> zobacz

Gość z planety Badedadeusz >>> zobacz

Balet >>> zobacz

Dni Targówka na Zaciszu >>> zobacz

HOP! ART! >>> zobacz

Pracownia rysunku i modelarstwa >>> zobacz

Minionki z lego >>> zobacz

Sztuka na horyzoncie >>> zobacz

Wehikuł sztuki >>> zobacz

Voice od Zacisze >>> zobacz


Ubezpieczenia dzieci

 

Szanowni Rodzice,

W dniu 9 września 2015 r. Rada Rodziców zdecydowała o wyborze nowego ubezpieczenia dla dzieci

w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.


Składka ubezpieczenia wynosi 45zł.


Więcej informacji >>> zobacz


 

Ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2014/2015 >>> archiwum


Wyprawka i stypendium szkolne


 

Wyprawka szkolna 2015-2016 >>> pobierz

Zasady przyznawania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 >>> pobierz


UWAGA


Wykaz nowych dzwonków


 

1.

8.00

8.45

2.

8.55

9.40

3.

9.55

10.40

4.

10.50

11.35

5.

11.55

12.40

6.

12.55

13.40

7.

14.00

14.45

8.

14.55

15.40

9.

15.50

16.35

10.

16.45

17.30


DOPALACZE

 

Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.


800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.


116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..


800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).


800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.


112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.Podręczniki

 

Szkolny zestaw podręczników dla klas 0 - 6 na rok szkolny 2015/2016 >>> zobacz


Otwarte boiska w SP 42 od 1 kwietnia do 31 października 2015 r.

 


Boisko do piłki nożnej

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

Boisko do koszykówki

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

 

Pozostałe otwarte boiska na terenie dzielnicy Targówek znajdziesz tu >>> zobacz

 

Regulamin korzystania z otwartych boisk dla mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

>>> pobierz


Program dla rodzin wielodzietnych

 

Informujemy Państwa, że 16 czerwca weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia    

27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Więcej informacji na stronie


Wszawica
 
Szanowni Państwo,
    W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.
        Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji współnie z Biurem Polityki Zdrowo-
tnej: To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." >>> pobierz