SP 42 w Wawszawie
elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO


AKTUALNOŚCI

 

Dzień otwarty dla Rodziców dzieci urodzonych w roku 2010 i 2009
29 lutego 2016 r.

Zajęcia otwarte dla Rodziców i dzieci: 8, 9 i 14 marca 2016 r.

Przedstawienie pt. "5 ziarenek grochu" wg. J.Ch. Andersena
14 marca 2016 r.


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 >>> zobacz

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 >>> zobacz

 

 

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych >>> zobacz

 

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu >>> zobacz

 

 

Organizacja oddziałów przedszkolnych

Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 >>> zobacz


Informacja dla rodziców dzieci 6-letnich


Czy moje dziecko może zostać uczniem?
 
Materiały dla rodziców dzieci 6-letnich opracowane przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej >>> zobacz

Punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków >>> zobacz

Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I


Oferta WCIES >>> zobacz

Zapraszamy na wykład:
"Małe dziecko, duża zmiana"

22 lutego 2016 r. godz. 17.30
sala konferencyjna Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. WarszawyKondratowicza przyszłości!  Nowe Centrum Bródna.

Konsultacje z mieszkańcami ws. planowanych działań

 

Więcej informacji pod adresem:

Kondratowicza przyszłościUrząd Dzielnicy Targówek


Zima w mieście 2015/2016Wypełnione karty uczestnictwa w programie "ZIMA W MIEŚCIE 2016" (z podaniem nr legitymacji dziecka) prosimy dostarczyć do sekretariatu w potwierdzeniem opłaty za posiłki (płatność gotówką - dokument KP, płatność przelewem - potwierdzenie przelewu, w tytule proszę podać następujące informację:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, SZKOŁA DO KTÓREJ DZIECKO UCZĘSZCZA, OPŁATA ZA DYŻUR SP42, TERMIN).


Zasiłek szkolny


 

Szanowni Rodzice,

 

Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o stypendium szkolne we wrześniu lub październiku 2015r. są proszeni

o złożenie w gabinecie pedagoga oświadczenia dotyczącego dochodów miesięcznych na osobę w rodzinie w miesiącu grudniu 2015r.

 

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej w rodzinie istnieje również możliwość złożenia wniosku o zasiłek szkolny.

 

Wzory oświadczeń i druki wniosków są dostępne w gabinecie pedagoga bądź na stronie poniżej do pobrania.

 

Dokumenty proszę składać do 18.01.2016r. Proszę o terminowe składanie oświadczeń/wniosków.

 

Oświadczenie >>> pobierz
Wniosek o zasiłek >>> pobierz

Podróż do przyszłości Maszyną Einsteina


 

W sobotę, 12 grudnia, o godz. 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki mieszkańcy, urzędnicy i osoby pracujące nad strategią rozwoju Warszawy do 2030 r. wspólnie zbudują miasto-maszynę. Zadziała tylko wtedy, jeśli wszyscy będą ze sobą współpracować. Weź udział w tej zabawie i zarejestruj się już dziś.

 

Miasto – Maszyna Einsteina działać będzie na zasadzie domina. W ciągu 4 godzin, ponad 30 zespołów składających się z mieszkańców stolicy, urzędników oraz członków grup roboczych pracujących nad strategią #Warszawa2030 wspólnymi siłami uruchomi Maszynę Einsteina. Każdy zespół będzie mieć do dyspozycji swoją przestrzeń, stół oraz materiały, z których zaprojektuje i zbuduje mechaniczne rozwiązania symbolizujące części miasta. Puszczona w ruch, tak jak domino, przebędzie ciekawą drogę uruchamiając po kolei każdą ze zbudowanych części. Aby miasto-maszyna zadziałało, wszyscy konstruktorzy muszą współpracować i odpowiednio połączyć poszczególne części.

 

Spotkanie z Maszyną Einsteina nie będzie jednak tylko zabawą. Aby ją poruszyć trzeba się poznać, wzajemnie słuchać i współpracować. Trzeba wykazać się też kreatywnością. Właśnie te wartości będą przyświecały budowniczym w trakcie tego wydarzenia. Tylko poprzez wspólne działania i dialog będzie można uruchomić Maszynę. Postulaty zebrane w czasie budowy pokażą obraz wartości warszawiaków i ich wizji miasta przyszłości.

 

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy połączonej z możliwością przedstawienia swojej wizji przyszłości naszego miasta. Regulamin uczestnictwa oraz rejestracja poprzez stronę www.maszyna2030.pl.

 

Więcej informacji o budowie strategii rozwoju Warszawy do 2030 r.: www.2030.um.warszawa.pl.


Test Coppera

Podziękowania dla Uczniów i Rodziców


Budżet partycypacyjny na rok 2017


„Nowy” asortyment sklepików szkolnych nie taki straszny, czyli dlaczego warto jeść zdrowo?!

Broszura dla Uczniów i Rodziców opracowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie >>> zobacz


86 WGZ "Bieszczadzkie Chochliki

 

Serdecznie zapraszamy dzieci z klas 1 - 6, na zbiórki 86 WGZ "Bieszczadzkie Chochliki" z zastępem harcerskim, które odbywają się w każdy piątek, w godzinach od 17.00 do 18.30.

Spotykamy się koło szatni.

 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: zuchy86@gmail.com.

 

Czuj! Czuwaj!

dh. Kasia   dh. Piotrek


"Orzeł Targówka"


Nagroda Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy – mosiężna statuetka „Orzeł Targówka” - przyznawana jest uczniom uczęszczającym do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy odznaczających się najwyższymi wynikami w nauce, sukcesami w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach oraz charakteryzujących się wzorową postawą uczniowską i aktywnością społeczną.


Pismo Burmistrza >>> zobacz


Zasady wydawania duplikatów legitymacji oraz pobierania opłat za te czynności


Więcej informacji >>> zobacz


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I - VI w roku szkolnym 2015 / 2016


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych >>> zobacz


Ubezpieczenia dzieci

 

Szanowni Rodzice,

W dniu 9 września 2015 r. Rada Rodziców zdecydowała o wyborze nowego ubezpieczenia dla dzieci w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.


Składka ubezpieczenia wynosi 45zł.


Więcej informacji >>> zobacz


 

Ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2014/2015 >>> archiwum


UWAGA


Wykaz nowych dzwonków


 

1.

8.00

8.45

2.

8.55

9.40

3.

9.55

10.40

4.

10.50

11.35

5.

11.55

12.40

6.

12.55

13.40

7.

14.00

14.45

8.

14.55

15.40

9.

15.50

16.35

10.

16.45

17.30


DOPALACZE

 

Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.


800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.


116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..


800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).


800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.


112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.Podręczniki


Szkolny zestaw podręczników dla klas 0 - 6 na rok szkolny 2015/2016 >>> zobacz


Program dla rodzin wielodzietnych

 

Informujemy Państwa, że 16 czerwca weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia    

27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Więcej informacji na stronie


Wszawica
 
Szanowni Państwo,
W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.
Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji współnie z Biurem Polityki Zdrowotnej: To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." >>> pobierz