SP 42 w Wawszawie
elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO
Pełna oferta kół zainteresowań jest umieszczona w zakładce koła zainteresowań
22 września w naszej szkole będą wykonywane zdjęcia dla klas I przez firmę MAWI. Ofertę firmy można znaleźć na stronie www.mawi.pl w zakładce fotografia szkolna - oferta.

WSZAWICA
Szanowni Państwo,
W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.
Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji współnie z Biurem Polityki Zdrowotnej: " To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." >>>pobierz

Warunki ubezpieczenia dzieci>>>pobierz dokument>>>pobierz dokument


Projekt „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”>>>pobierz plakat>>>strona projektu>>>regulamin

Osoba odpowiedzialna w szkole - pedagog Marlena Mołotkiewicz - Szewczyk


Pomoc materialna rok - rok szkolny 2014/2015>>>pobierz