SP 42 w Wawszawie
elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO

 

Zaproszenie na wspólne obchody związane ze zbliżającym się Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na TargówkuZaproszenie na uroczysty koncert fortepianowy z okazji 224 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 


Dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych w SP42

 

29 czerwca - 17 lipca 2015 r.


Zapisy do dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą

prowadzane, tak jak dotychczas, poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do dyżurującej placówki.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/szkoły, a następnie

dzieci z innych przedszkoli i szkół w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.


Harmonogram zapisów:

  • od 11 do 22  maja 2015 r. - dyżurujące przedszkola i szkoły będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

  • 28 maja 2015 r. - w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

  • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców / prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.


Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny >>> pobierz

Akcja „Lato w mieście” dla dzieci z klas I - IV


29 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.Otwarte boiska w SP 42 od 1 kwietnia do 31 października 2015 r.Boisko do piłki nożnej

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

Boisko do koszykówki

poniedziałek - piątek 18.00 - 21.00

sobota - niedziela 10.00 - 20.00

 

 

Pozostałe otwarte boiska na terenie dzielnicy Targówek znajdziesz tu >>> zobacz

 

Regulamin korzystania z otwartych boisk dla mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

>>> pobierz


Wiem, co jem - warsztaty dla rodziców

 


 


ZACZYTANI - ODDAJ KSIĄŻKĘ, STWÓRZ BIBLIOTEKĘ, ZAINSPIRUJ INNYCH !


Ogólnopolska kampania społeczna, której organizatorem jest Fundacja "Rozwój". Celem zbiórki książek

jest otwarcie bibliotek Małego Pacjenta w warszawskich szpitalach, przychodniach, domach dziecka i hospicjach. Zwracamy się z prośbą o udział w zbiórce książek dla dzieci i młodzieży wśród uczniów i pracowników podczas Wielkiej Zbiórki Książek w Warszawie w dniach 4 – 31 maja 2015r.

Zebrane książki zostaną przekazane do 30 warszawskich placówek: szpitale, domy dziecka, przychodnie

pediatryczne. Książki w dobrym stanie prosimy o pozostawienie w specjalnie oznaczonym kartonie przy wejściu na stołówkę szkolną.

Dla placówek, które nazbierają największą ilość książek przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Zapraszamy do Zaczytanego Świata!


Spacery po podobszarach rewitalizacji w dzielnicach

 

Szanowni Państwo,

Inicjatywą promującą Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. jest cykl sześciu

kwietniowych spacerów po podobszarach rewitalizacji.

 

Dla osób zainteresowanych procesem rewitalizacji na prawym brzegu Wisły przygotowanych zostało

sześć spacerów po trzech dzielnicach, na których skupiać się będą działania rewitalizacyjne (Praga-Południe, Praga-Północ i Targówek).

 

Spacery te będą poprzedzać spotkania konsultacyjne w poszczególnych dzielnicach.

 

Spotkanie otwierające: 9 kwietnia (czwartek), godz. 17:30-19:30, Teatr Baj, ul. Jagiellońska 28

Spotkania konsultacyjne:

  • Targówek: 16 kwietnia (czwartek), godz. 17:30-20:30, Szkoła Podstawowa Nr 114, ul. Remiszewska 40
  • Praga-Południe: 23 kwietnia (czwartek) godz. 17:30-20:30, Centrum Paca, ul. M. Paca 40
  • Praga-Północ: 29 kwietnia (środa), godz. 17:30-20:30, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

Spotkanie podsumowujące: 17 czerwca (środa), godz. 17:30-19:30, Teatr Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20.

 

Harmonogram weekendowych spacerów prezentuje się następująco:


1) 11.04 (sobota) spacer tematyczny Targówek Mieszkaniowy,

2) 12.04 (niedziela) spacer tematyczny Targówek Fabryczny,

3) 18.04 (sobota) spacer tematyczny Praga-Północ – Szmulowizna,

4) 19.04 (niedziela) spacer tematyczny Praga-Południe – Kamionek,

5) 25.04 (sobota) spacer tematyczny Praga-Północ – Nowa Praga,

6) 26.04 (niedziela) spacer tematyczny Praga-Północ – Stara Praga.


Wszystkie spacery rozpoczynają się o godz. 10:30, a ich szczegółowy program można znaleźć tu

>>> pobierz


Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016


Od 25 lutego br. w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowana oferta warszawskich

przedszkoli i szkół podstawowych.

  • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2010 – 2012 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową:

przedszkola.edukacja-warszawa.pl

  • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2008 – 2009 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową:

podstawowe.edukacja-warszawa.pl


Od 9 marca 2015 r. rodzice będą mogli wprowadzić dane dziecka do systemu i dokonać

rejestracji wniosku / zgłoszenia o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej.

Przed wypełnieniem wniosku / zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz

harmonogramem rekrutacji.


Kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny
2015/2016
Kryteria rekrutacji >>> pobierz

Kryteria rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016
Kryteria rekrutacji >>> pobierz

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2015/2016
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych >>> pobierz

Harmonogram rekrutacji do klas I w samorządowych szkołach podstawowych w roku szkolnym
2015/2016
Harmonogram do klas I >>> pobierz

Kryterium dochodowe do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016
Kryterium dochodowe do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych >>> pobierz

Program dla rodzin wielodzietnych

 

Informujemy Państwa, że 16 czerwca weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia    

27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Więcej informacji na stronie


Komitet Ochrony Praw Dziecka


Zaproszenie dla matek dzieci krzywdzonych do udziału w grupie wsparciowo - terapeutycznej, a ich dzieci

do udziału w indywidualnym treningu kontroli agresji. Spotkania grupy będą prowadzone przez 8 miesięcy, w każdą środę w godzinach 18.00 - 20.00 w okresie od 5 listopada 2014r. do 24 czerwca 2015r.

Więcej informacji >>> pobierz


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I – VI w roku szkolnym 2014/2015


Informacja >>> pobierz


Koła zainteresowań


Pełna oferta kół zainteresowań jest umieszczona w zakładce koła zainteresowań

Wszawica

Szanowni Państwo,
    W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.
        Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji współnie z Biurem Polityki Zdrowo-
tnej: To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." >>> pobierz

Ubezpieczenia dzieci


Warunki ubezpieczenia dzieci >>> pobierz

 

Wysokość świadczeń z tytułu powstania trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku >>> pobierz

Wysokość świadczeń z tytułu złamania >>> pobierz

Wysokość świadczeń z tytułu rehabilitacji i pakietu Assistance >>> pobierz
Wysokość świadczeńz tytułu zwichnięcia >>> pobierz

 

        Osoba odpowiedzialna w szkole - wicedyrektor p. Aneta Lipska