SP 42 w Wawszawie
elektroniczny dziennik BIP Targówek MKO

 


Warsztaty Wszechnicy Edukacyjnej Targówek pt."Uwarunkowania pomyślnego startu szkolnego dzieci 6 – letnich.


 

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek pt."Uwarunkowania pomyślnego startu szkolnego dzieci 6 – letnich.

w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.

Wykład poprowadzi Pani Małgorzata Żytko –

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Współkoordynatorka w latach 2006-2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowych oraz szkolnych uwarunkowań. Jej zainteresowania naukowe to rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów

i problematyka oceniania wspierającego uczenia się oraz kształcenie nauczycieli. Autorka i współautorka książek i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016


Od 25 lutego br. w systemie rekrutacyjnym zostanie opublikowana oferta warszawskich

przedszkoli i szkół podstawowych.

  • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2010 – 2012 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową:

przedszkola.edukacja-warszawa.pl

  • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2008 – 2009 mogą korzystać z elektronicznego systemu rekrutacji poprzez stronę internetową:

podstawowe.edukacja-warszawa.pl


Od 9 marca 2015 r. rodzice będą mogli wprowadzić dane dziecka do systemu i dokonać

rejestracji wniosku / zgłoszenia o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej.

Przed wypełnieniem wniosku / zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz

harmonogramem rekrutacji.


Kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny
2015/2016
Kryteria rekrutacji >>> pobierz

Kryteria rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016
Kryteria rekrutacji >>> pobierz

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w roku szkolnym 2015/2016
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych >>> pobierz

Harmonogram rekrutacji do klas I w samorządowych szkołach podstawowych w roku szkolnym
2015/2016
Harmonogram do klas I >>> pobierz

Kryterium dochodowe do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016
Kryterium dochodowe do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych >>> pobierz

Program dla rodzin wielodzietnych

 

Informujemy Państwa, że 16 czerwca weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia    

27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Więcej informacji na stronie


Komitet Ochrony Praw Dziecka


Zaproszenie dla matek dzieci krzywdzonych do udziału w grupie wsparciowo - terapeutycznej, a ich dzieci

do udziału w indywidualnym treningu kontroli agresji. Spotkania grupy będą prowadzone przez 8 miesięcy, w każdą środę w godzinach 18.00 - 20.00 w okresie od 5 listopada 2014r. do 24 czerwca 2015r.

Więcej informacji >>> pobierz


Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I – VI w roku szkolnym 2014/2015


Informacja >>> pobierz


Koła zainteresowań


Pełna oferta kół zainteresowań jest umieszczona w zakładce koła zainteresowań

Wszawica

Szanowni Państwo,
    W związku z powracającym co roku problemem wszawicy w warszawskich szkołach i przedszkolach, koniecznym wydaje się podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie skali zjawiska. Skuteczność działań profilaktycznych w tym zakresie uwarunkowana jest ścisłą współpracą pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki i nauczycielami.
        Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez Biuro Edukacji współnie z Biurem Polityki Zdrowo-
tnej: To nie wstyd mieć wszy - wstyd nic z nimi nie zrobić ..." >>> pobierz

Ubezpieczenia dzieci


Warunki ubezpieczenia dzieci >>> pobierz

 

Wysokość świadczeń z tytułu powstania trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku >>> pobierz

Wysokość świadczeń z tytułu złamania >>> pobierz

Wysokość świadczeń z tytułu rehabilitacji i pakietu Assistance >>> pobierz
Wysokość świadczeńz tytułu zwichnięcia >>> pobierz

 

        Osoba odpowiedzialna w szkole - wicedyrektor p. Aneta Lipska